สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทับช้าง 15 10 7 32 38 6 5 1 49
2 บ้านตาเรือง 11 9 7 27 28 4 2 0 34
3 บ้านโป่งน้ำร้อน 8 4 3 15 18 11 6 2 35
4 บ้านจันทเขลม 7 9 0 16 19 7 3 3 29
5 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 6 2 1 9 14 4 3 0 21
6 วัดพังงอน 6 1 5 12 12 5 4 2 21
7 วัดท่าหัวแหวน 6 1 2 9 12 6 0 0 18
8 บ้านประตง 5 7 5 17 22 8 3 2 33
9 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 5 7 5 17 22 5 1 3 28
10 บ้านทรัพย์เจริญ 5 7 4 16 16 10 4 1 30
11 บ้านบ่อเวฬุ 5 4 4 13 15 7 1 4 23
12 วัดตกพรม 5 1 4 10 11 4 2 2 17
13 วัดทับไทร 5 1 1 7 11 5 2 1 18
14 บ้านหนองสลุด 4 5 5 14 15 13 10 4 38
15 บ้านตรอกนองฯ 4 4 1 9 9 3 2 1 14
16 วัดเวฬุวัน 4 2 2 8 10 4 3 1 17
17 บ้านป่าวิไลฯ 4 1 1 6 7 3 1 1 11
18 ศรีหฤทัย 3 7 4 14 18 0 1 1 19
19 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 3 4 1 8 11 1 2 3 14
20 บ้านทับสงฆ์ 3 3 0 6 11 5 3 3 19
21 วัดน้ำขุ่น 3 2 2 7 6 1 1 1 8
22 บ้านเนินมะหาด 3 2 0 5 11 6 5 2 22
23 บ้านแหลม 3 1 4 8 7 3 2 1 12
24 บ้านเขาทอง 3 1 1 5 6 2 0 0 8
25 วัดบ้านอ่าง 3 0 0 3 4 0 0 0 4
26 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 2 3 1 6 6 4 0 0 10
27 บ้านโพธิ์ 2 3 0 5 7 2 1 0 10
28 บ้านมะขาม 2 2 0 4 8 5 5 7 18
29 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 2 2 0 4 7 1 1 1 9
30 มิตรภาพ 20 2 2 0 4 5 3 1 0 9
31 บ้านคลองน้ำเป็น 2 1 2 5 7 1 1 0 9
32 วัดผักกาด 2 0 1 3 3 3 2 2 8
33 วัดทุ่งกบิล 2 0 0 2 4 2 0 1 6
34 บ้านสวนส้ม 2 0 0 2 4 0 0 0 4
35 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1 7 2 10 15 6 4 2 25
36 บ้านปั้นหม้อ 1 4 3 8 8 4 4 1 16
37 วัดคลองตะเคียน 1 2 5 8 7 4 3 0 14
38 บ้านซับตารี 1 2 4 7 13 8 1 1 22
39 วัดสำโรง 1 2 3 6 5 7 5 2 17
40 บ้านคลองตาคง 1 2 2 5 9 0 0 0 9
41 บ้านชากไทย 1 2 0 3 6 0 0 0 6
42 วัดตะปอนน้อย 1 1 2 4 6 9 5 1 20
43 วัดบางสระเก้า 1 1 2 4 5 1 1 1 7
44 บ้านจางวาง 1 1 2 4 5 0 1 1 6
45 วัดบางกะไชย 1 1 2 4 4 2 1 5 7
46 วัดเขาตาหน่วย 1 1 1 3 5 1 0 0 6
47 วัดปากน้ำ 1 1 1 3 5 0 1 0 6
48 วัดมะทาย 1 1 1 3 4 1 2 0 7
49 วัดขนุน 1 1 0 2 5 1 0 2 6
50 วัดอิมั้ง 1 1 0 2 3 1 1 0 5
51 อำนวยศึกษา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
52 วัดทุ่งเพล 1 0 2 3 3 4 2 3 9
53 บ้านคลองคต 1 0 1 2 3 1 3 0 7
54 บ้านเนินดินแดง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
55 วัดสะตอน้อย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
56 บ้านทรัพย์ประเมิน 1 0 0 1 2 2 0 1 4
57 วัดเกวียนหัก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 ปากน้ำแหลมสิงห์ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
59 วัดบางชัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านโชคดี 0 3 1 4 4 1 0 0 5
61 บ้านหนองบอน 0 3 1 4 4 1 0 0 5
62 วัดพลวง 0 2 2 4 7 4 1 4 12
63 วัดคลองพลู 0 1 1 2 11 6 1 1 18
64 พลิ้ว 0 1 1 2 5 5 1 5 11
65 บ้านเขาแก้ว 0 1 1 2 2 1 1 1 4
66 วัดซึ้งล่าง 0 1 0 1 5 4 0 0 9
67 บ้านกระทิงทอง 0 1 0 1 4 1 0 1 5
68 บ้านโป่งเจริญชัย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
69 บ้านเขาหอม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
70 เทศบาลทับช้าง 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2
71 บ้านบ่อ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
72 สังวาลย์วิทย์ 6 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านคลองกลอย 0 0 2 2 3 1 1 1 5
74 วัดตะเคียนทอง 0 0 1 1 5 1 0 1 6
75 วัดวังจะอ้าย 0 0 1 1 4 1 0 1 5
76 วัดหนองชิ่ม 0 0 1 1 3 6 5 4 14
77 บ้านนาสนาดก์ 0 0 1 1 3 1 1 1 5
78 บ้านใหม่ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
79 วัดมาบไผ่ฯ 0 0 1 1 2 4 2 0 8
80 บ้านคลองบอน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
81 หนองมะค่า 0 0 1 1 1 0 1 0 2
82 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 1 1
83 บ้านดงจิก 0 0 0 0 4 2 1 1 7
84 วัดโป่ง 0 0 0 0 4 1 1 1 6
85 ราชประชานุเคราะห์ 48 0 0 0 0 3 1 2 0 6
86 บ้านทุ่งกร่าง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
87 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
88 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
89 วัดน้ำรัก 0 0 0 0 2 0 2 0 4
90 วัดตะปอนใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
91 บ้านทัพนคร 0 0 0 0 1 3 0 0 4
92 บ้านแปลง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
93 บ้านช้างข้าม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
94 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
95 วัดวังสรรพรส 0 0 0 0 1 2 0 0 3
96 บ้านทรัพย์สินพูน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
97 บ้านน้ำตกพลิ้ว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
98 บ้านวังตัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 วัดวันยาวล่าง 0 0 0 0 1 0 2 5 3
100 โฆวินทะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
101 บ้านอีมุย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
102 ปะตงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
104 วัดกะทิง(ขันธสโรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
105 บ้านทุ่งม่วง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
106 บ้านหนองระหาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 บ้านสามสิบพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 172 157 125 454 638 265 144 106 1,047