สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทับช้าง 15 10 7 32 39 7 6 1 52
2 บ้านตาเรือง 13 10 7 30 30 5 3 0 38
3 บ้านโป่งน้ำร้อน 8 4 3 15 18 11 6 2 35
4 บ้านเนินมะหาด 8 3 0 11 17 6 5 2 28
5 บ้านจันทเขลม 7 10 0 17 20 8 3 3 31
6 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 7 8 5 20 25 6 1 3 32
7 บ้านบ่อเวฬุ 6 4 4 14 16 7 2 4 25
8 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 6 2 1 9 14 4 3 0 21
9 วัดท่าหัวแหวน 6 1 5 12 13 7 1 0 21
10 วัดพังงอน 6 1 5 12 12 5 4 2 21
11 วัดทับไทร 6 1 1 8 12 6 3 1 21
12 บ้านทรัพย์เจริญ 5 8 4 17 17 10 4 1 31
13 บ้านประตง 5 7 5 17 22 8 3 2 33
14 บ้านหนองสลุด 5 6 7 18 19 15 10 4 44
15 วัดตกพรม 5 1 4 10 12 5 2 2 19
16 บ้านตรอกนองฯ 4 4 1 9 9 3 2 1 14
17 บ้านทับสงฆ์ 4 3 0 7 12 5 4 3 21
18 วัดเวฬุวัน 4 2 2 8 10 4 3 1 17
19 บ้านป่าวิไลฯ 4 2 2 8 8 5 2 1 15
20 บ้านแหลม 4 1 4 9 8 3 2 1 13
21 ศรีหฤทัย 3 7 4 14 18 0 1 1 19
22 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 3 4 2 9 13 1 2 3 16
23 วัดน้ำขุ่น 3 3 2 8 7 1 2 1 10
24 บ้านโพธิ์ 3 3 0 6 8 2 1 0 11
25 บ้านมะขาม 3 2 0 5 9 5 5 7 19
26 มิตรภาพ 20 3 2 0 5 6 3 1 0 10
27 บ้านเขาทอง 3 1 1 5 6 2 2 0 10
28 วัดบ้านอ่าง 3 0 0 3 4 0 0 0 4
29 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 2 7 2 11 17 6 4 2 27
30 วัดสำโรง 2 3 3 8 7 7 6 2 20
31 วัดคลองพลู 2 3 1 6 15 6 1 1 22
32 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 2 3 1 6 6 4 0 0 10
33 วัดปากน้ำ 2 2 1 5 7 0 1 0 8
34 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 2 2 0 4 7 1 1 1 9
35 บ้านคลองน้ำเป็น 2 1 2 5 7 1 1 0 9
36 บ้านสวนส้ม 2 1 0 3 5 0 0 0 5
37 วัดผักกาด 2 0 1 3 3 3 2 2 8
38 บ้านดงจิก 2 0 0 2 6 2 2 1 10
39 วัดทุ่งกบิล 2 0 0 2 4 2 0 1 6
40 วัดวันยาวล่าง 2 0 0 2 3 0 2 5 5
41 บ้านซับตารี 1 4 4 9 15 8 1 1 24
42 บ้านปั้นหม้อ 1 4 3 8 8 4 5 1 17
43 บ้านคลองตาคง 1 3 2 6 10 0 0 0 10
44 บ้านโชคดี 1 3 1 5 5 1 0 0 6
45 วัดคลองตะเคียน 1 2 7 10 9 4 4 0 17
46 บ้านชากไทย 1 2 0 3 6 0 0 0 6
47 วัดตะปอนน้อย 1 1 2 4 6 9 5 1 20
48 วัดบางสระเก้า 1 1 2 4 5 1 1 1 7
49 บ้านจางวาง 1 1 2 4 5 0 1 1 6
50 วัดบางกะไชย 1 1 2 4 4 2 1 5 7
51 วัดเขาตาหน่วย 1 1 1 3 5 1 0 0 6
52 วัดมะทาย 1 1 1 3 4 1 2 0 7
53 วัดขนุน 1 1 0 2 5 1 0 2 6
54 บ้านกระทิงทอง 1 1 0 2 5 1 0 1 6
55 วัดอิมั้ง 1 1 0 2 3 1 1 0 5
56 อำนวยศึกษา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
57 วัดทุ่งเพล 1 0 2 3 3 4 2 3 9
58 บ้านเนินดินแดง 1 0 2 3 2 1 0 0 3
59 บ้านคลองบอน 1 0 1 2 4 1 0 0 5
60 บ้านคลองคต 1 0 1 2 3 1 3 0 7
61 วัดสะตอน้อย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
62 บ้านทรัพย์ประเมิน 1 0 0 1 2 2 0 1 4
63 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
64 วัดเกวียนหัก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
65 ปากน้ำแหลมสิงห์ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
66 วัดบางชัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านหนองบอน 0 3 1 4 4 1 0 0 5
68 วัดพลวง 0 2 2 4 7 4 1 4 12
69 พลิ้ว 0 1 1 2 5 5 1 5 11
70 บ้านเขาแก้ว 0 1 1 2 2 1 1 1 4
71 วัดซึ้งล่าง 0 1 0 1 5 4 0 0 9
72 วัดโป่ง 0 1 0 1 5 2 1 1 8
73 บ้านโป่งเจริญชัย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
74 บ้านเขาหอม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
75 สังวาลย์วิทย์ 6 0 1 0 1 2 0 0 0 2
76 เทศบาลทับช้าง 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2
77 บ้านบ่อ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
78 บ้านคลองกลอย 0 0 2 2 3 1 1 1 5
79 วัดตะเคียนทอง 0 0 1 1 5 1 0 1 6
80 วัดวังจะอ้าย 0 0 1 1 4 1 0 1 5
81 วัดหนองชิ่ม 0 0 1 1 3 6 5 4 14
82 บ้านทุ่งกร่าง 0 0 1 1 3 2 2 0 7
83 บ้านนาสนาดก์ 0 0 1 1 3 1 1 1 5
84 วัดน้ำรัก 0 0 1 1 3 0 2 0 5
85 บ้านใหม่ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
86 วัดมาบไผ่ฯ 0 0 1 1 2 4 2 0 8
87 หนองมะค่า 0 0 1 1 1 0 1 0 2
88 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 1 1
89 ราชประชานุเคราะห์ 48 0 0 0 0 3 1 2 0 6
90 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
91 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
92 วัดตะปอนใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 บ้านแปลง 0 0 0 0 1 4 1 1 6
94 บ้านทัพนคร 0 0 0 0 1 3 0 0 4
95 บ้านช้างข้าม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
96 วัดวังสรรพรส 0 0 0 0 1 2 0 0 3
97 บ้านทรัพย์สินพูน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
98 บ้านน้ำตกพลิ้ว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
99 บ้านวังตัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 โฆวินทะ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
101 บ้านอีมุย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
102 ปะตงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
104 วัดกะทิง(ขันธสโรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
105 บ้านทุ่งม่วง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
106 บ้านหนองระหาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 บ้านสามสิบพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 202 174 137 513 698 281 160 106 1,139