สรุปเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทับช้าง 39 7 6 1 52
2 บ้านตาเรือง 30 5 3 0 38
3 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 25 6 1 3 32
4 บ้านประตง 22 8 3 2 33
5 บ้านจันทเขลม 20 8 3 3 31
6 บ้านหนองสลุด 19 15 10 4 44
7 บ้านโป่งน้ำร้อน 18 11 6 2 35
8 ศรีหฤทัย 18 0 1 1 19
9 บ้านทรัพย์เจริญ 17 10 4 1 31
10 บ้านเนินมะหาด 17 6 5 2 28
11 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 17 6 4 2 27
12 บ้านบ่อเวฬุ 16 7 2 4 25
13 บ้านซับตารี 15 8 1 1 24
14 วัดคลองพลู 15 6 1 1 22
15 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 14 4 3 0 21
16 วัดท่าหัวแหวน 13 7 1 0 21
17 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 13 1 2 3 16
18 วัดทับไทร 12 6 3 1 21
19 บ้านทับสงฆ์ 12 5 4 3 21
20 วัดพังงอน 12 5 4 2 21
21 วัดตกพรม 12 5 2 2 19
22 วัดเวฬุวัน 10 4 3 1 17
23 บ้านคลองตาคง 10 0 0 0 10
24 บ้านมะขาม 9 5 5 7 19
25 วัดคลองตะเคียน 9 4 4 0 17
26 บ้านตรอกนองฯ 9 3 2 1 14
27 บ้านป่าวิไลฯ 8 5 2 1 15
28 บ้านปั้นหม้อ 8 4 5 1 17
29 บ้านแหลม 8 3 2 1 13
30 บ้านโพธิ์ 8 2 1 0 11
31 วัดสำโรง 7 7 6 2 20
32 วัดพลวง 7 4 1 4 12
33 วัดน้ำขุ่น 7 1 2 1 10
34 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 7 1 1 1 9
35 บ้านคลองน้ำเป็น 7 1 1 0 9
36 วัดปากน้ำ 7 0 1 0 8
37 วัดตะปอนน้อย 6 9 5 1 20
38 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 6 4 0 0 10
39 มิตรภาพ 20 6 3 1 0 10
40 บ้านดงจิก 6 2 2 1 10
41 บ้านเขาทอง 6 2 2 0 10
42 บ้านชากไทย 6 0 0 0 6
43 พลิ้ว 5 5 1 5 11
44 วัดซึ้งล่าง 5 4 0 0 9
45 วัดโป่ง 5 2 1 1 8
46 วัดบางสระเก้า 5 1 1 1 7
47 วัดขนุน 5 1 0 2 6
48 บ้านกระทิงทอง 5 1 0 1 6
49 วัดตะเคียนทอง 5 1 0 1 6
50 บ้านโชคดี 5 1 0 0 6
51 วัดเขาตาหน่วย 5 1 0 0 6
52 บ้านจางวาง 5 0 1 1 6
53 บ้านสวนส้ม 5 0 0 0 5
54 วัดบางกะไชย 4 2 1 5 7
55 วัดทุ่งกบิล 4 2 0 1 6
56 วัดมะทาย 4 1 2 0 7
57 วัดวังจะอ้าย 4 1 0 1 5
58 บ้านคลองบอน 4 1 0 0 5
59 บ้านหนองบอน 4 1 0 0 5
60 วัดบ้านอ่าง 4 0 0 0 4
61 วัดหนองชิ่ม 3 6 5 4 14
62 วัดทุ่งเพล 3 4 2 3 9
63 วัดผักกาด 3 3 2 2 8
64 บ้านทุ่งกร่าง 3 2 2 0 7
65 บ้านคลองคต 3 1 3 0 7
66 ราชประชานุเคราะห์ 48 3 1 2 0 6
67 บ้านคลองกลอย 3 1 1 1 5
68 บ้านนาสนาดก์ 3 1 1 1 5
69 วัดอิมั้ง 3 1 1 0 5
70 วัดสะตอน้อย 3 1 0 0 4
71 บ้านโป่งเจริญชัย 3 1 0 0 4
72 วัดวันยาวล่าง 3 0 2 5 5
73 วัดน้ำรัก 3 0 2 0 5
74 บ้านใหม่ 3 0 0 0 3
75 วัดมาบไผ่ฯ 2 4 2 0 8
76 บ้านทรัพย์ประเมิน 2 2 0 1 4
77 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 2 2 0 0 4
78 บ้านเขาหอม 2 2 0 0 4
79 บ้านเขาแก้ว 2 1 1 1 4
80 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 2 1 1 0 4
81 อำนวยศึกษา 2 1 0 0 3
82 บ้านเนินดินแดง 2 1 0 0 3
83 วัดเกวียนหัก 2 1 0 0 3
84 บ้านไทรงาม 2 1 0 0 3
85 สังวาลย์วิทย์ 6 2 0 0 0 2
86 วัดตะปอนใหญ่ 2 0 0 0 2
87 บ้านแปลง 1 4 1 1 6
88 บ้านทัพนคร 1 3 0 0 4
89 ปากน้ำแหลมสิงห์ 1 2 0 0 3
90 บ้านช้างข้าม 1 2 0 0 3
91 วัดวังสรรพรส 1 2 0 0 3
92 บ้านทรัพย์สินพูน 1 1 2 1 4
93 บ้านน้ำตกพลิ้ว 1 1 1 0 3
94 เทศบาลทับช้าง 1 1 1 0 1 2
95 บ้านวังตัก 1 1 0 0 2
96 โฆวินทะ 1 0 2 0 3
97 บ้านบ่อ 1 0 1 0 2
98 หนองมะค่า 1 0 1 0 2
99 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1 0 0 1 1
100 บ้านอีมุย 1 0 0 1 1
101 วัดบางชัน 1 0 0 0 1
102 ปะตงวิทยา 1 0 0 0 1
103 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 0 1 1 0 2
104 วัดกะทิง(ขันธสโรอุปถัมภ์) 0 0 1 2 1
105 บ้านทุ่งม่วง 0 0 1 1 1
106 บ้านหนองระหาน 0 0 0 1 0
107 ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 0 0 0 0 0
108 บ้านสามสิบพัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 698 281 160 106 1,139