สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. จันทบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านทับช้าง 15 10 7 32
2 บ้านตาเรือง 13 10 7 30
3 บ้านโป่งน้ำร้อน 8 4 3 15
4 บ้านเนินมะหาด 8 3 0 11
5 บ้านจันทเขลม 7 10 0 17
6 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 7 8 5 20
7 บ้านบ่อเวฬุ 6 4 4 14
8 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 6 2 1 9
9 วัดท่าหัวแหวน 6 1 5 12
10 วัดพังงอน 6 1 5 12
11 วัดทับไทร 6 1 1 8
12 บ้านทรัพย์เจริญ 5 8 4 17
13 บ้านประตง 5 7 5 17
14 บ้านหนองสลุด 5 6 7 18
15 วัดตกพรม 5 1 4 10
16 บ้านตรอกนองฯ 4 4 1 9
17 บ้านทับสงฆ์ 4 3 0 7
18 วัดเวฬุวัน 4 2 2 8
19 บ้านป่าวิไลฯ 4 2 2 8
20 บ้านแหลม 4 1 4 9
21 ศรีหฤทัย 3 7 4 14
22 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 3 4 2 9
23 วัดน้ำขุ่น 3 3 2 8
24 บ้านโพธิ์ 3 3 0 6
25 บ้านมะขาม 3 2 0 5
26 มิตรภาพ 20 3 2 0 5
27 บ้านเขาทอง 3 1 1 5
28 วัดบ้านอ่าง 3 0 0 3
29 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 2 7 2 11
30 วัดสำโรง 2 3 3 8
31 วัดคลองพลู 2 3 1 6
32 บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 2 3 1 6
33 วัดปากน้ำ 2 2 1 5
34 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 2 2 0 4
35 บ้านคลองน้ำเป็น 2 1 2 5
36 บ้านสวนส้ม 2 1 0 3
37 วัดผักกาด 2 0 1 3
38 บ้านดงจิก 2 0 0 2
39 วัดทุ่งกบิล 2 0 0 2
40 วัดวันยาวล่าง 2 0 0 2
41 บ้านซับตารี 1 4 4 9
42 บ้านปั้นหม้อ 1 4 3 8
43 บ้านคลองตาคง 1 3 2 6
44 บ้านโชคดี 1 3 1 5
45 วัดคลองตะเคียน 1 2 7 10
46 บ้านชากไทย 1 2 0 3
47 วัดตะปอนน้อย 1 1 2 4
48 วัดบางสระเก้า 1 1 2 4
49 บ้านจางวาง 1 1 2 4
50 วัดบางกะไชย 1 1 2 4
51 วัดเขาตาหน่วย 1 1 1 3
52 วัดมะทาย 1 1 1 3
53 วัดขนุน 1 1 0 2
54 บ้านกระทิงทอง 1 1 0 2
55 วัดอิมั้ง 1 1 0 2
56 อำนวยศึกษา 1 1 0 2
57 วัดทุ่งเพล 1 0 2 3
58 บ้านเนินดินแดง 1 0 2 3
59 บ้านคลองบอน 1 0 1 2
60 บ้านคลองคต 1 0 1 2
61 วัดสะตอน้อย 1 0 0 1
62 บ้านทรัพย์ประเมิน 1 0 0 1
63 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1 0 0 1
64 วัดเกวียนหัก 1 0 0 1
65 ปากน้ำแหลมสิงห์ 1 0 0 1
66 วัดบางชัน 1 0 0 1
67 บ้านหนองบอน 0 3 1 4
68 วัดพลวง 0 2 2 4
69 พลิ้ว 0 1 1 2
70 บ้านเขาแก้ว 0 1 1 2
71 วัดซึ้งล่าง 0 1 0 1
72 วัดโป่ง 0 1 0 1
73 บ้านโป่งเจริญชัย 0 1 0 1
74 บ้านเขาหอม 0 1 0 1
75 สังวาลย์วิทย์ 6 0 1 0 1
76 เทศบาลทับช้าง 1 0 1 0 1
77 บ้านบ่อ 0 1 0 1
78 บ้านคลองกลอย 0 0 2 2
79 วัดตะเคียนทอง 0 0 1 1
80 วัดวังจะอ้าย 0 0 1 1
81 วัดหนองชิ่ม 0 0 1 1
82 บ้านทุ่งกร่าง 0 0 1 1
83 บ้านนาสนาดก์ 0 0 1 1
84 วัดน้ำรัก 0 0 1 1
85 บ้านใหม่ 0 0 1 1
86 วัดมาบไผ่ฯ 0 0 1 1
87 หนองมะค่า 0 0 1 1
88 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 0 0 1 1
89 ราชประชานุเคราะห์ 48 0 0 0 0
90 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0
91 บ้านไทรงาม 0 0 0 0
92 วัดตะปอนใหญ่ 0 0 0 0
93 บ้านแปลง 0 0 0 0
94 บ้านทัพนคร 0 0 0 0
95 บ้านช้างข้าม 0 0 0 0
96 วัดวังสรรพรส 0 0 0 0
97 บ้านทรัพย์สินพูน 0 0 0 0
98 บ้านน้ำตกพลิ้ว 0 0 0 0
99 บ้านวังตัก 0 0 0 0
100 โฆวินทะ 0 0 0 0
101 บ้านอีมุย 0 0 0 0
102 ปะตงวิทยา 0 0 0 0
103 บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 0 0 0 0
104 วัดกะทิง(ขันธสโรอุปถัมภ์) 0 0 0 0
105 บ้านทุ่งม่วง 0 0 0 0
106 บ้านหนองระหาน 0 0 0 0
107 ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ 0 0 0 0
108 บ้านสามสิบพัฒนา 0 0 0 0
รวม 202 174 137 513

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายลอย เต่าทอง 0983342985
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]