ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดปากน้ำ สพป. จันทบุรี เขต 2 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาตาหน่วย สพป. จันทบุรี เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 84.67 ทอง 4
5 วัดซึ้งล่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง 5
6 วัดพลวง สพป. จันทบุรี เขต 2 83.67 ทอง 6
7 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 83.33 ทอง 7
8 บ้านสวนส้ม สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง 8
9 วัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง 8
10 บ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 78.67 เงิน 10
11 บ้านทุ่งกร่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 76.33 เงิน 11
12 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดผักกาด สพป. จันทบุรี เขต 2 84.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 86.60 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทรัพย์ประเมิน สพป. จันทบุรี เขต 2 85.40 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพลวง สพป. จันทบุรี เขต 2 78.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 - -
4 วัดผักกาด สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดผักกาด สพป. จันทบุรี เขต 2 83.80 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สังวาลย์วิทย์ 6 สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 84.80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมะทาย สพป. จันทบุรี เขต 2 93.25 ทอง ชนะเลิศ
2 สังวาลย์วิทย์ 6 สพป. จันทบุรี เขต 2 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพลวง สพป. จันทบุรี เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 76.25 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 331
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 328
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 83.40 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 84.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 80.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 91.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 64.20 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านอ่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง 4
5 พลิ้ว สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 5
6 ศรีหฤทัย สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 5
7 บ้านซับตารี สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 7
8 บ้านนาสนาดก์ สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 7
9 วัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านอ่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านอ่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 89.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 314
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านอ่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 89.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 69.80 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดอิมั้ง สพป. จันทบุรี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพลวง สพป. จันทบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 91 ทอง 4
5 วัดเขาตาหน่วย สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง 5
6 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 87 ทอง 6
7 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง 7
8 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง 8
9 บ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 9
10 บ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 10
11 วัดผักกาด สพป. จันทบุรี เขต 2 79 เงิน 11
12 วัดตะเคียนทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 77 เงิน 12
13 บ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 13
14 วัดตกพรม สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดขนุน สพป. จันทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพลวง สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทับสงฆ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 71.67 เงิน 4
5 บ้านดงจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 71.33 เงิน 5
6 บ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 70.01 เงิน 6
7 วัดผักกาด สพป. จันทบุรี เขต 2 66.33 ทองแดง 7
8 พลิ้ว สพป. จันทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าวิไลฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พลิ้ว สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง 4
5 วัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง 5
6 บ้านทับสงฆ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 87 ทอง 6
7 วัดน้ำรัก สพป. จันทบุรี เขต 2 87 ทอง 6
8 วัดอิมั้ง สพป. จันทบุรี เขต 2 87 ทอง 6
9 วัดพลวง สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง 9
10 บ้านคลองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง 10
11 วัดตะเคียนทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง 10
12 วัดโป่ง สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง 12
13 บ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 13
14 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 14
15 วัดหนองชิ่ม สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองชิ่ม สพป. จันทบุรี เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อ สพป. จันทบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางสระเก้า สพป. จันทบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีหฤทัย สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านซับตารี สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านทรัพย์ประเมิน สพป. จันทบุรี เขต 2 74 เงิน 6
7 บ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 73 เงิน 7
8 บ้านทับสงฆ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 8
9 บ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 8
10 บ้านคลองคต สพป. จันทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดขนุน สพป. จันทบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปะตงวิทยา สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง 4
5 วัดพลวง สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 4
5 วัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 4
6 วัดบางสระเก้า สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 6
7 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 80 ทอง 7
8 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน 8
9 วัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน 8
10 วัดตะปอนน้อย สพป. จันทบุรี เขต 2 77 เงิน 10
11 บ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 4
5 บ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 4
6 วัดหนองชิ่ม สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 4
7 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดซึ้งล่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปากน้ำ สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งกร่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านโป่งเจริญชัย สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 5
7 วัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 5
8 วัดพลวง สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 5
9 บ้านซับตารี สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 9
10 บ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 9
11 วัดตกพรม สพป. จันทบุรี เขต 2 79 เงิน 11
12 วัดวังจะอ้าย สพป. จันทบุรี เขต 2 79 เงิน 11
13 บ้านแปลง สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน 13
14 บ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 77 เงิน 14
15 วัดบางสระเก้า สพป. จันทบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน