งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ทุกเขตพื้นที่โอนข้อมูลมาที่ระดับภาค/ชาติ 23 พ.ย. 2561  
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 23 - 25 พ.ย. 2561
 อนุมัติแก้ไขข้อมูล 27 พ.ย. 2561
 เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2561 
♦ จัดการแข่งขันระดับภาค/ชาติ 6-8 ธ.ค. 2561
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับขาติ หลังจบการแข่งขัน
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ. ID:766,ID181,ID184,ID190,ID770 
ดูรายละเอียดในตารางกรแข่งขัน

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน สาระศิลปะ-ดนตรี (ID:353), (ID:370) 
               
ดูรายละเอียดในตารางการแข่งขัน


แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. กิจกรรมที่ 13(ID184),14(ID190),15(ID770) ดูรายละเอียดในตารางการแข่งขัน
 คลิก แผนที่สนามแข่งขันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 15:34 น.

แผนผังการจัดกิจกรรมถนนคนเรียน
ณ สนามช้างอารีนา

ประกาศการส่งเอกสาร
ประกาศสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
   
 การจัดส่งเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 และรายละเอียดต่าง ๆ ทางไปรษณีย์  โดยจัดส่งมาที่  นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา (0983537217) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 50 ถ.อิสาณ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 ภายในวันที่ 23 พ.ย. 2561 
 

แบบแจ้งรายการส่งเอกสารก่อนการแข่งขัน

    แบบแจ้งรายการที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมการล่วงหน้าหมวดหมู่คอมพิวเตอร์
    แบบแจ้งรายการที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมการล่วงหน้าหมวดหมู่สาระนาฏศิลป์
    แบบแจ้งรายการที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมการล่วงหน้าหมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    แก้ไขกำหนดส่งเอกสารหมวดหมู่วิทยาศาสตร์ 
   ำหนดการส่งเอกสารหมวดหมู่คณิตศาสตร์
   กำหนดการส่งเอกสารหมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   กำหนดส่งเอกสารกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor)
    กำหนดส่งเอกสารหมวดหมู่การงานอาชีพ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
แจ้งเพิ่มเติมการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
1. ใช้เครื่องกลางของสถานที่แข่งขันคอมพิวเตอร์(โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)โดยให้ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 ทีม
2. ผู้เข้าแข่งขันศึกษาเกณฑ์การแข่งขันทุกรายการให้เข้าใจ
3. คณะกรรมการจะจัดเตรียมอุปกรณ์(ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ)สำหรับใช้ในการแข่งขัน กรณ๊ ไมโครโฟนและ หูฟังผู้เข้าแข่งขันสามารถจัดเตรียมมาเองเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
4. การนำโปรแกรมมาติดตั้งเพิ่มเติมให้ทีมที่เข้าแข่งขันทำการบันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD / DVD เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลประเภทอื่น
5. กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะสำหรับตั้งบอร์ดโครงงานมาเอง
คลิกดูรายละเอียด SPEC คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการแข่งขัน ที่นี้
แจ้งเปลี่ยนจุดการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3  ในวันที่ 8 ธ.ค. 61 ลำดับที่ 41-61 จากเดิมหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  เปลี่ยนเป็น อาคาร BRU DOME  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 5,319
จำนวนทีม 14,486
จำนวนนักเรียน 47,496
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 26,071
จำนวนกรรมการ 1,367
ครู+นักเรียน 73,567
ครู+นักเรียน+กรรมการ 74,934
ประกาศผลแล้ว 45/283 (15.90%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 26
สัปดาห์ที่แล้ว 38
เดือนนี้ 19
เดือนที่แล้ว 19
ปีนี้ 796
ทั้งหมด 392,392