งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ห้องประชุมสานฝัน โซน 1 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ห้องประชุมสานฝัน โซน 1 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ห้องประชุมสานฝัน โซน 2 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ห้องโล่งหน้าห้องสมุด 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ห้องโล่งหน้าห้องสมุด 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ห้องโล่งหน้าห้องสมุด 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ห้องประชุมเล็ก 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 หอประชุมเล็ก 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ หอประชุม 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ หอประชุม 10 ต.ค. 2562 13.00-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ หอประชุม 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 322 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 323 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 324 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางลักขณา หมดทุกข์ Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]