สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 2 2 2
2 006 โรงเรียนบ้านกระเจา 5 13 9
3 011 โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 4 6 4
4 013 โรงเรียนบ้านชายธูป 2 3 3
5 014 โรงเรียนบ้านซ่อง 16 25 21
6 016 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 12 24 15
7 018 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 12 17 15
8 019 โรงเรียนบ้านดอนรัก 10 13 10
9 020 โรงเรียนบ้านดอนสระ 13 33 21
10 015 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 6 9 6
11 017 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 6 14 10
12 021 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 50 85 71
13 022 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 18 36 25
14 023 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 28 61 45
15 026 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 11 32 21
16 027 โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 3 3 3
17 024 โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 7 10 7
18 025 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 68 129 96
19 028 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 8 14 11
20 031 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 14 29 23
21 029 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 29 50 42
22 030 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 6 12 8
23 034 โรงเรียนบ้านพนมนาง 6 10 6
24 036 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 31 66 52
25 037 โรงเรียนบ้านรางยอม 0 0 0
26 040 โรงเรียนบ้านวังรัก 1 1 1
27 039 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 21 39 34
28 041 โรงเรียนบ้านสระจันทอง 7 18 9
29 042 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 13 23 14
30 043 โรงเรียนบ้านหนองกรด 10 22 16
31 044 โรงเรียนบ้านหนองขุย 4 6 4
32 045 โรงเรียนบ้านหนองจอก 12 19 17
33 047 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 13 32 21
34 048 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 10 13 13
35 050 โรงเรียนบ้านหนองตายอด 4 11 8
36 049 โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 10 18 15
37 051 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 11 12 11
38 053 โรงเรียนบ้านหนองลาน 19 31 26
39 054 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 6 5
40 046 โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 6 12 7
41 052 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 9 16 11
42 055 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 27 60 41
43 056 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 3 3 3
44 057 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 15 35 26
45 058 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 4 6 4
46 060 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 17 29 25
47 059 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 8 13 11
48 007 โรงเรียนบ้านเขากรวด 47 86 72
49 008 โรงเรียนบ้านเขาช่อง 7 11 8
50 009 โรงเรียนบ้านเขาศาลา 11 22 19
51 010 โรงเรียนบ้านโคราช 1 1 1
52 032 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 6 15 12
53 033 โรงเรียนบ้านไผ่สี 5 12 9
54 035 โรงเรียนบ้านไพรงาม 6 21 11
55 038 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 7 16 10
56 061 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 18 29 23
57 066 โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 12 25 20
58 072 โรงเรียนวัดคร้อพนัน 21 40 27
59 073 โรงเรียนวัดดงสัก (หมั่นวิทยาคาร) 6 18 8
60 074 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 3 3 3
61 076 โรงเรียนวัดดอนชะเอม 11 21 18
62 075 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 28 47 40
63 077 โรงเรียนวัดดอนแสลบ 28 49 32
64 078 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 24 101 49
65 079 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 43 91 58
66 082 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 12 23 18
67 083 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 23 54 40
68 080 โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 10 24 17
69 081 โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 14 21 20
70 084 โรงเรียนวัดนาพระยา 0 0 0
71 085 โรงเรียนวัดบ้านทวน 20 30 24
72 086 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1 1 1
73 088 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 35 55 43
74 089 โรงเรียนวัดพังตรุ 12 14 14
75 090 โรงเรียนวัดสนามแย้ 15 21 15
76 091 โรงเรียนวัดสระลงเรือ 22 46 38
77 092 โรงเรียนวัดสาลวนาราม 35 77 59
78 093 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 37 87 64
79 095 โรงเรียนวัดหนองปลิง 19 33 27
80 096 โรงเรียนวัดหนองพลับ 19 29 20
81 097 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 8 28 12
82 100 โรงเรียนวัดหนองลาน 9 11 10
83 099 โรงเรียนวัดหนองโรง 6 23 12
84 098 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 4 10 7
85 103 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 68 136 106
86 101 โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 4 4 4
87 102 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 11 20 14
88 067 โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 1 5 2
89 068 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 19 33 26
90 069 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 13 28 22
91 070 โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 6 11 8
92 071 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 13 23 19
93 087 โรงเรียนวัดเบญพาด 30 99 56
94 094 โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) 0 0 0
95 104 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 4 5 5
96 110 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 31 63 41
97 111 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 44 85 65
98 112 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 14 49 28
99 001 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) 0 0 0
100 002 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 12 17 16
101 063 โรงเรียนเมตตาจิตต 2 4 4
102 003 โรงเรียนฐิติวิทยา 5 23 7
103 005 โรงเรียนทิพย์พิทยา 7 11 10
104 062 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 0 0 0
105 065 โรงเรียนราษฎร์บำรุงอักษร 0 0 0
106 106 โรงเรียนวินัยนุกูล 0 0 0
107 107 โรงเรียนศิริวิทยานุบาล 13 19 13
108 105 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ท่ามะกา 6 9 8
109 114 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 18 23 23
110 109 โรงเรียนอนุชนศึกษา 48 104 61
111 064 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 25 93 41
รวม 1574 3180 2288
5468

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางลักขณา หมดทุกข์ Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]