สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ามะกา 43 11 7 5 61
2 อนุชนศึกษา 29 12 4 3 45
3 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 26 20 10 10 56
4 บ้านเขากรวด 24 11 6 3 41
5 วัดสาลวนาราม 23 5 5 1 33
6 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 22 13 7 4 42
7 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 21 13 6 4 40
8 วัดสำนักคร้อ 20 5 7 2 32
9 วัดพระแท่นดงรัง 19 7 5 3 31
10 วัดตะคร้ำเอน 17 10 7 8 34
11 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 17 5 6 1 28
12 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 17 4 2 1 23
13 บ้านหลุมหิน 15 5 3 3 23
14 บ้านบ่อระแหง 15 4 6 3 25
15 ราชประชานุเคราะห์ 45 15 4 0 3 19
16 วัดเบญพาด 13 8 1 7 22
17 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 13 5 4 5 22
18 วัดทุ่งสมอ 13 4 3 1 20
19 บ้านทัพพระยา 11 7 4 6 22
20 บ้านวังไผ่ 11 7 1 1 19
21 วัดดอนเจดีย์ 9 8 3 4 20
22 บ้านหนองลาน 9 5 2 3 16
23 บ้านห้วยยาง 9 5 0 1 14
24 วัดคร้อพนัน 9 3 4 0 16
25 อนุบาลห้วยกระเจา 9 1 2 1 12
26 วัดหนองพลับ 8 7 1 2 16
27 ประชาวิทยาคาร 8 5 2 3 15
28 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 8 3 3 3 14
29 บ้านบึงวิทยา 8 3 0 2 11
30 วัดพังตรุ 8 3 0 0 11
31 วัดสระลงเรือ 8 2 3 6 13
32 บ้านตลุงใต้ 7 4 1 5 12
33 บ้านเขาศาลา 7 2 2 0 11
34 บ้านทุ่งประทุน 7 0 1 2 8
35 บ้านอ่างหิน 7 0 1 0 8
36 วัดเขารักษ์ 6 6 1 5 13
37 บ้านอุโลกสี่หมื่น 6 4 5 1 15
38 บ้านหนองตาคง 6 3 0 1 9
39 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 6 2 1 5 9
40 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 6 1 0 0 7
41 บ้านโป่งกูป 6 0 0 0 6
42 วัดบ้านทวน 5 7 6 0 18
43 วัดดอนแสลบ 5 6 3 8 14
44 วัดดอนชะเอม 5 5 1 0 11
45 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 5 3 1 2 9
46 วัดหนองลาน 5 2 0 1 7
47 บ้านซ่อง 5 1 4 4 10
48 วัดหนองปลิง 4 6 6 1 16
49 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 4 5 3 1 12
50 บ้านดอนสระ 4 5 2 2 11
51 บ้านหนองจอก 4 3 3 2 10
52 บ้านดอนตาลเสี้ยน 4 3 2 3 9
53 บ้านหนองกรด 4 3 2 0 9
54 ศิริวิทยานุบาล 4 3 1 5 8
55 บ้านดอนมะขาม 4 3 1 2 8
56 วัดเขาสะพายแร้ง 4 2 2 3 8
57 บ้านหนองโพธิ์ 4 2 1 2 7
58 บ้านเขาช่อง 4 2 1 0 7
59 บ้านไพรงาม 4 2 0 0 6
60 บ้านนาใหม่ 4 1 2 1 7
61 วัดห้วยสะพาน 4 0 2 4 6
62 บ้านหนองเจริญสุข 4 0 1 1 5
63 บ้านดอนเตาอิฐ 4 0 1 1 5
64 บ้านดอนเขว้า 4 0 1 1 5
65 บ้านไผ่สี 4 0 0 0 4
66 วัดท่ากระทุ่ม 3 5 2 0 10
67 วัดเขาใหญ่ 3 4 5 1 12
68 วัดทุ่งมะกรูด 3 4 3 2 10
69 วัดสนามแย้ 3 3 5 3 11
70 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 3 3 1 1 7
71 บ้านหนองนางเลิ้ง 3 1 3 3 7
72 ฐิติวิทยา 3 1 1 0 5
73 บ้านสระลุมพุก 3 0 8 1 11
74 สารสาสน์วิเทศ ท่ามะกา 2 2 2 0 6
75 ทิพย์พิทยา 2 2 1 2 5
76 บ้านบ่อหว้า 2 2 1 1 5
77 บ้านสระจันทอง 2 1 3 1 6
78 บ้านดอนรัก 2 1 2 5 5
79 วัดหนองโรง 2 1 1 0 4
80 วัดใหม่เจริญผล 2 1 0 1 3
81 บ้านหนองขุย 2 1 0 0 3
82 บ้านกระเจา 2 0 2 1 4
83 บ้านหนองตายอด 2 0 2 0 4
84 เมตตาจิตต 2 0 0 0 2
85 บ้านหนองตาแพ่ง 1 7 0 0 8
86 วัดกระต่ายเต้น 1 5 3 3 9
87 บ้านท่าพะเนียง 1 2 3 1 6
88 วัดเขาสามสิบหาบ 1 2 2 1 5
89 บ้านพนมนาง 1 2 1 1 4
90 วัดห้วยตะเคียน 1 2 1 0 4
91 วัดหนองไม้แก่น 1 2 1 0 4
92 บ้านห้วยด้วน 1 2 0 0 3
93 บ้านห้วยลึก 1 0 2 1 3
94 วัดเขาตะพั้น 1 0 0 0 1
95 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 0 2 1 1 3
96 วัดดงสัก (หมั่นวิทยาคาร) 0 1 1 1 2
97 วัดดอนขมิ้น 0 1 0 1 1
98 บ้านชายธูป 0 1 0 1 1
99 บ้านวังรัก 0 1 0 0 1
100 บ้านโคราช 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองหิน 0 0 1 3 1
102 บ้านทุ่งมังกะหร่า 0 0 1 2 1
103 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 0 0 1 1 1
104 วัดบ้านน้อย 0 0 0 0 0
รวม 699 354 232 201 1,486