สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสาลวนาราม 11 6 2 19 23 5 5 1 33
2 บ้านท่ามะกา 9 8 6 23 38 10 6 5 54
3 บ้านบ่อระแหง 9 3 6 18 15 4 6 3 25
4 วัดตะคร้ำเอน 8 6 7 21 17 10 7 8 34
5 บ้านเขากรวด 8 6 5 19 24 11 6 3 41
6 อนุชนศึกษา 8 5 7 20 29 12 4 3 45
7 วัดสำนักคร้อ 7 6 5 18 20 5 7 2 32
8 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 6 9 6 21 26 18 10 10 54
9 บ้านหลุมหิน 6 6 0 12 15 5 3 3 23
10 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 6 5 1 12 17 5 6 1 28
11 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 6 3 3 12 20 12 6 4 38
12 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 6 1 1 8 8 3 3 3 14
13 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 5 4 4 13 16 3 2 1 21
14 วัดเบญพาด 5 4 1 10 11 7 1 7 19
15 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 5 2 6 13 21 12 7 4 40
16 วัดทุ่งสมอ 5 2 2 9 13 4 3 1 20
17 บ้านทัพพระยา 4 2 1 7 10 6 4 6 20
18 วัดเขารักษ์ 4 2 1 7 6 6 1 5 13
19 วัดพระแท่นดงรัง 3 10 3 16 19 7 5 3 31
20 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 3 8 1 12 12 5 4 5 21
21 อนุบาลห้วยกระเจา 3 1 3 7 9 1 2 1 12
22 บ้านทุ่งประทุน 3 0 0 3 6 0 1 2 7
23 วัดพังตรุ 2 3 2 7 8 3 0 0 11
24 ประชาวิทยาคาร 2 3 0 5 6 5 2 3 13
25 บ้านวังไผ่ 2 2 1 5 11 7 1 1 19
26 วัดสระลงเรือ 2 1 2 5 8 2 3 6 13
27 บ้านตลุงใต้ 2 1 2 5 7 4 1 5 12
28 วัดหนองพลับ 2 1 1 4 6 7 1 2 14
29 วัดดอนแสลบ 2 1 1 4 5 5 3 8 13
30 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 2 1 0 3 6 2 1 5 9
31 วัดดอนชะเอม 2 1 0 3 5 5 1 0 11
32 วัดหนองลาน 2 0 1 3 5 2 0 1 7
33 บ้านห้วยยาง 2 0 0 2 9 5 0 1 14
34 บ้านนาใหม่ 2 0 0 2 4 1 2 1 7
35 บ้านบึงวิทยา 1 5 1 7 8 3 0 2 11
36 วัดคร้อพนัน 1 3 3 7 8 3 4 0 15
37 ราชประชานุเคราะห์ 45 1 2 1 4 10 4 0 3 14
38 วัดเขาสะพายแร้ง 1 2 0 3 4 2 2 3 8
39 วัดหนองปลิง 1 1 4 6 4 6 6 1 16
40 บ้านหนองลาน 1 1 1 3 8 5 2 3 15
41 บ้านดอนมะขาม 1 1 1 3 4 3 1 2 8
42 วัดสนามแย้ 1 1 1 3 3 3 5 3 11
43 บ้านอุโลกสี่หมื่น 1 1 0 2 6 4 5 1 15
44 บ้านโป่งกูป 1 1 0 2 6 0 0 0 6
45 บ้านเขาช่อง 1 1 0 2 4 2 1 0 7
46 บ้านหนองกรด 1 0 1 2 4 3 2 0 9
47 บ้านหนองโพธิ์ 1 0 1 2 4 2 1 2 7
48 วัดท่ากระทุ่ม 1 0 1 2 3 5 2 0 10
49 วัดเขาใหญ่ 1 0 1 2 3 4 5 1 12
50 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 1 0 1 2 3 3 1 1 7
51 บ้านหนองขุย 1 0 1 2 2 1 0 0 3
52 บ้านหนองเจริญสุข 1 0 0 1 4 0 1 1 5
53 บ้านไผ่สี 1 0 0 1 4 0 0 0 4
54 บ้านบ่อหว้า 1 0 0 1 2 2 1 1 5
55 วัดเขาตะพั้น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านอ่างหิน 0 5 0 5 7 0 1 0 8
57 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 0 3 1 4 6 1 0 0 7
58 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 0 3 0 3 5 3 1 2 9
59 วัดดอนเจดีย์ 0 2 2 4 9 8 3 4 20
60 บ้านหนองตาคง 0 2 2 4 6 3 0 1 9
61 ศิริวิทยานุบาล 0 2 1 3 4 3 1 5 8
62 วัดห้วยสะพาน 0 2 0 2 4 0 2 4 6
63 บ้านดอนสระ 0 1 2 3 4 5 2 2 11
64 บ้านซ่อง 0 1 1 2 5 1 4 4 10
65 บ้านสระลุมพุก 0 1 1 2 3 0 8 1 11
66 วัดบ้านทวน 0 1 0 1 5 7 6 0 18
67 บ้านดอนเตาอิฐ 0 1 0 1 4 0 1 1 5
68 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 0 1 0 1 3 2 3 1 8
69 ฐิติวิทยา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
70 วัดใหม่เจริญผล 0 1 0 1 2 1 0 1 3
71 บ้านเขาศาลา 0 0 4 4 7 2 2 0 11
72 บ้านดอนตาลเสี้ยน 0 0 3 3 4 3 2 3 9
73 บ้านไพรงาม 0 0 2 2 4 2 0 0 6
74 บ้านหนองจอก 0 0 1 1 4 3 3 2 10
75 วัดทุ่งมะกรูด 0 0 1 1 3 4 3 2 10
76 วัดหนองโรง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
77 วัดห้วยตะเคียน 0 0 1 1 1 2 1 0 4
78 บ้านห้วยด้วน 0 0 1 1 1 2 0 0 3
79 บ้านสระจันทอง 0 0 1 1 1 1 3 1 5
80 บ้านดอนเขว้า 0 0 0 0 4 0 1 1 5
81 บ้านหนองนางเลิ้ง 0 0 0 0 3 1 3 3 7
82 สารสาสน์วิเทศ ท่ามะกา 0 0 0 0 2 2 2 0 6
83 ทิพย์พิทยา 0 0 0 0 2 2 1 2 5
84 บ้านดอนรัก 0 0 0 0 2 1 2 5 5
85 บ้านกระเจา 0 0 0 0 2 0 2 1 4
86 บ้านหนองตายอด 0 0 0 0 2 0 2 0 4
87 เมตตาจิตต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
88 บ้านหนองตาแพ่ง 0 0 0 0 1 7 0 0 8
89 วัดกระต่ายเต้น 0 0 0 0 1 5 3 3 9
90 บ้านท่าพะเนียง 0 0 0 0 1 2 3 1 6
91 วัดเขาสามสิบหาบ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
92 บ้านพนมนาง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
93 วัดหนองไม้แก่น 0 0 0 0 1 2 1 0 4
94 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 1 0 2 1 3
95 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
96 วัดดงสัก (หมั่นวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
97 วัดดอนขมิ้น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
98 บ้านชายธูป 0 0 0 0 0 1 0 1 1
99 บ้านวังรัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านโคราช 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 0 0 1 3 1
102 บ้านทุ่งมังกะหร่า 0 0 0 0 0 0 1 2 1
103 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
104 วัดบ้านน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 175 159 124 458 673 342 231 201 1,246