สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ามะกา 12 9 8 29 43 11 7 5 61
2 วัดสาลวนาราม 11 6 2 19 23 5 5 1 33
3 บ้านบ่อระแหง 9 3 6 18 15 4 6 3 25
4 วัดตะคร้ำเอน 8 6 7 21 17 10 7 8 34
5 บ้านเขากรวด 8 6 5 19 24 11 6 3 41
6 อนุชนศึกษา 8 5 7 20 29 12 4 3 45
7 วัดสำนักคร้อ 7 6 5 18 20 5 7 2 32
8 วัดเบญพาด 7 4 1 12 13 8 1 7 22
9 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 7 3 3 13 21 13 6 4 40
10 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 6 9 6 21 26 20 10 10 56
11 บ้านหลุมหิน 6 6 0 12 15 5 3 3 23
12 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 6 5 1 12 17 5 6 1 28
13 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 6 4 4 14 17 4 2 1 23
14 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 6 1 1 8 8 3 3 3 14
15 บ้านทัพพระยา 5 3 1 9 11 7 4 6 22
16 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 5 2 6 13 22 13 7 4 42
17 วัดทุ่งสมอ 5 2 2 9 13 4 3 1 20
18 ราชประชานุเคราะห์ 45 4 3 2 9 15 4 0 3 19
19 ประชาวิทยาคาร 4 3 0 7 8 5 2 3 15
20 วัดเขารักษ์ 4 2 1 7 6 6 1 5 13
21 วัดหนองพลับ 4 1 1 6 8 7 1 2 16
22 บ้านทุ่งประทุน 4 0 0 4 7 0 1 2 8
23 วัดพระแท่นดงรัง 3 10 3 16 19 7 5 3 31
24 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 3 9 1 13 13 5 4 5 22
25 อนุบาลห้วยกระเจา 3 1 3 7 9 1 2 1 12
26 วัดพังตรุ 2 3 2 7 8 3 0 0 11
27 บ้านวังไผ่ 2 2 1 5 11 7 1 1 19
28 วัดดอนแสลบ 2 2 1 5 5 6 3 8 14
29 วัดสระลงเรือ 2 1 2 5 8 2 3 6 13
30 บ้านตลุงใต้ 2 1 2 5 7 4 1 5 12
31 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 2 1 0 3 6 2 1 5 9
32 วัดดอนชะเอม 2 1 0 3 5 5 1 0 11
33 วัดหนองลาน 2 0 1 3 5 2 0 1 7
34 บ้านห้วยยาง 2 0 0 2 9 5 0 1 14
35 บ้านนาใหม่ 2 0 0 2 4 1 2 1 7
36 บ้านบึงวิทยา 1 5 1 7 8 3 0 2 11
37 วัดคร้อพนัน 1 4 3 8 9 3 4 0 16
38 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1 2 0 3 4 5 3 1 12
39 วัดเขาสะพายแร้ง 1 2 0 3 4 2 2 3 8
40 วัดหนองปลิง 1 1 4 6 4 6 6 1 16
41 บ้านหนองลาน 1 1 2 4 9 5 2 3 16
42 บ้านดอนมะขาม 1 1 1 3 4 3 1 2 8
43 วัดสนามแย้ 1 1 1 3 3 3 5 3 11
44 บ้านอุโลกสี่หมื่น 1 1 0 2 6 4 5 1 15
45 บ้านโป่งกูป 1 1 0 2 6 0 0 0 6
46 บ้านเขาช่อง 1 1 0 2 4 2 1 0 7
47 บ้านหนองกรด 1 0 1 2 4 3 2 0 9
48 บ้านหนองโพธิ์ 1 0 1 2 4 2 1 2 7
49 วัดท่ากระทุ่ม 1 0 1 2 3 5 2 0 10
50 วัดเขาใหญ่ 1 0 1 2 3 4 5 1 12
51 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 1 0 1 2 3 3 1 1 7
52 บ้านหนองขุย 1 0 1 2 2 1 0 0 3
53 บ้านหนองเจริญสุข 1 0 0 1 4 0 1 1 5
54 บ้านไผ่สี 1 0 0 1 4 0 0 0 4
55 บ้านบ่อหว้า 1 0 0 1 2 2 1 1 5
56 วัดเขาตะพั้น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านอ่างหิน 0 5 0 5 7 0 1 0 8
58 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 0 3 1 4 6 1 0 0 7
59 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 0 3 0 3 5 3 1 2 9
60 วัดดอนเจดีย์ 0 2 2 4 9 8 3 4 20
61 บ้านหนองตาคง 0 2 2 4 6 3 0 1 9
62 ศิริวิทยานุบาล 0 2 1 3 4 3 1 5 8
63 วัดห้วยสะพาน 0 2 0 2 4 0 2 4 6
64 บ้านดอนสระ 0 1 2 3 4 5 2 2 11
65 บ้านซ่อง 0 1 1 2 5 1 4 4 10
66 บ้านสระลุมพุก 0 1 1 2 3 0 8 1 11
67 บ้านสระจันทอง 0 1 1 2 2 1 3 1 6
68 วัดบ้านทวน 0 1 0 1 5 7 6 0 18
69 บ้านดอนเตาอิฐ 0 1 0 1 4 0 1 1 5
70 ฐิติวิทยา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
71 วัดใหม่เจริญผล 0 1 0 1 2 1 0 1 3
72 บ้านเขาศาลา 0 0 4 4 7 2 2 0 11
73 บ้านดอนตาลเสี้ยน 0 0 3 3 4 3 2 3 9
74 บ้านไพรงาม 0 0 2 2 4 2 0 0 6
75 บ้านหนองจอก 0 0 1 1 4 3 3 2 10
76 วัดทุ่งมะกรูด 0 0 1 1 3 4 3 2 10
77 วัดหนองโรง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
78 วัดห้วยตะเคียน 0 0 1 1 1 2 1 0 4
79 บ้านห้วยด้วน 0 0 1 1 1 2 0 0 3
80 บ้านดอนเขว้า 0 0 0 0 4 0 1 1 5
81 บ้านหนองนางเลิ้ง 0 0 0 0 3 1 3 3 7
82 สารสาสน์วิเทศ ท่ามะกา 0 0 0 0 2 2 2 0 6
83 ทิพย์พิทยา 0 0 0 0 2 2 1 2 5
84 บ้านดอนรัก 0 0 0 0 2 1 2 5 5
85 บ้านกระเจา 0 0 0 0 2 0 2 1 4
86 บ้านหนองตายอด 0 0 0 0 2 0 2 0 4
87 เมตตาจิตต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
88 บ้านหนองตาแพ่ง 0 0 0 0 1 7 0 0 8
89 วัดกระต่ายเต้น 0 0 0 0 1 5 3 3 9
90 บ้านท่าพะเนียง 0 0 0 0 1 2 3 1 6
91 วัดเขาสามสิบหาบ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
92 บ้านพนมนาง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
93 วัดหนองไม้แก่น 0 0 0 0 1 2 1 0 4
94 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 1 0 2 1 3
95 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
96 วัดดงสัก (หมั่นวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
97 วัดดอนขมิ้น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
98 บ้านชายธูป 0 0 0 0 0 1 0 1 1
99 บ้านวังรัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านโคราช 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 0 0 1 3 1
102 บ้านทุ่งมังกะหร่า 0 0 0 0 0 0 1 2 1
103 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
104 วัดบ้านน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 192 167 128 487 699 354 232 201 1,285