สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านท่ามะกา 12 9 8 29
2 วัดสาลวนาราม 11 6 2 19
3 บ้านบ่อระแหง 9 3 6 18
4 วัดตะคร้ำเอน 8 6 7 21
5 บ้านเขากรวด 8 6 5 19
6 อนุชนศึกษา 8 5 7 20
7 วัดสำนักคร้อ 7 6 5 18
8 วัดเบญพาด 7 4 1 12
9 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 7 3 3 13
10 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 6 9 6 21
11 บ้านหลุมหิน 6 6 0 12
12 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 6 5 1 12
13 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 6 4 4 14
14 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 6 1 1 8
15 บ้านทัพพระยา 5 3 1 9
16 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 5 2 6 13
17 วัดทุ่งสมอ 5 2 2 9
18 ราชประชานุเคราะห์ 45 4 3 2 9
19 ประชาวิทยาคาร 4 3 0 7
20 วัดเขารักษ์ 4 2 1 7
21 วัดหนองพลับ 4 1 1 6
22 บ้านทุ่งประทุน 4 0 0 4
23 วัดพระแท่นดงรัง 3 10 3 16
24 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 3 9 1 13
25 อนุบาลห้วยกระเจา 3 1 3 7
26 วัดพังตรุ 2 3 2 7
27 บ้านวังไผ่ 2 2 1 5
28 วัดดอนแสลบ 2 2 1 5
29 วัดสระลงเรือ 2 1 2 5
30 บ้านตลุงใต้ 2 1 2 5
31 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 2 1 0 3
32 วัดดอนชะเอม 2 1 0 3
33 วัดหนองลาน 2 0 1 3
34 บ้านห้วยยาง 2 0 0 2
35 บ้านนาใหม่ 2 0 0 2
36 บ้านบึงวิทยา 1 5 1 7
37 วัดคร้อพนัน 1 4 3 8
38 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1 2 0 3
39 วัดเขาสะพายแร้ง 1 2 0 3
40 วัดหนองปลิง 1 1 4 6
41 บ้านหนองลาน 1 1 2 4
42 บ้านดอนมะขาม 1 1 1 3
43 วัดสนามแย้ 1 1 1 3
44 บ้านอุโลกสี่หมื่น 1 1 0 2
45 บ้านโป่งกูป 1 1 0 2
46 บ้านเขาช่อง 1 1 0 2
47 บ้านหนองกรด 1 0 1 2
48 บ้านหนองโพธิ์ 1 0 1 2
49 วัดท่ากระทุ่ม 1 0 1 2
50 วัดเขาใหญ่ 1 0 1 2
51 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 1 0 1 2
52 บ้านหนองขุย 1 0 1 2
53 บ้านหนองเจริญสุข 1 0 0 1
54 บ้านไผ่สี 1 0 0 1
55 บ้านบ่อหว้า 1 0 0 1
56 วัดเขาตะพั้น 1 0 0 1
57 บ้านอ่างหิน 0 5 0 5
58 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 0 3 1 4
59 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 0 3 0 3
60 วัดดอนเจดีย์ 0 2 2 4
61 บ้านหนองตาคง 0 2 2 4
62 ศิริวิทยานุบาล 0 2 1 3
63 วัดห้วยสะพาน 0 2 0 2
64 บ้านดอนสระ 0 1 2 3
65 บ้านซ่อง 0 1 1 2
66 บ้านสระลุมพุก 0 1 1 2
67 บ้านสระจันทอง 0 1 1 2
68 วัดบ้านทวน 0 1 0 1
69 บ้านดอนเตาอิฐ 0 1 0 1
70 ฐิติวิทยา 0 1 0 1
71 วัดใหม่เจริญผล 0 1 0 1
72 บ้านเขาศาลา 0 0 4 4
73 บ้านดอนตาลเสี้ยน 0 0 3 3
74 บ้านไพรงาม 0 0 2 2
75 บ้านหนองจอก 0 0 1 1
76 วัดทุ่งมะกรูด 0 0 1 1
77 วัดหนองโรง 0 0 1 1
78 วัดห้วยตะเคียน 0 0 1 1
79 บ้านห้วยด้วน 0 0 1 1
80 บ้านดอนเขว้า 0 0 0 0
81 บ้านหนองนางเลิ้ง 0 0 0 0
82 สารสาสน์วิเทศ ท่ามะกา 0 0 0 0
83 ทิพย์พิทยา 0 0 0 0
84 บ้านดอนรัก 0 0 0 0
85 บ้านกระเจา 0 0 0 0
86 บ้านหนองตายอด 0 0 0 0
87 เมตตาจิตต 0 0 0 0
88 บ้านหนองตาแพ่ง 0 0 0 0
89 วัดกระต่ายเต้น 0 0 0 0
90 บ้านท่าพะเนียง 0 0 0 0
91 วัดเขาสามสิบหาบ 0 0 0 0
92 บ้านพนมนาง 0 0 0 0
93 วัดหนองไม้แก่น 0 0 0 0
94 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0
95 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 0 0 0 0
96 วัดดงสัก (หมั่นวิทยาคาร) 0 0 0 0
97 วัดดอนขมิ้น 0 0 0 0
98 บ้านชายธูป 0 0 0 0
99 บ้านวังรัก 0 0 0 0
100 บ้านโคราช 0 0 0 0
101 บ้านหนองหิน 0 0 0 0
102 บ้านทุ่งมังกะหร่า 0 0 0 0
103 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 0 0 0 0
104 วัดบ้านน้อย 0 0 0 0
รวม 192 167 128 487

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางลักขณา หมดทุกข์ Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]