ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อระแหง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 76 เงิน 4
5 วัดดอนเจดีย์ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 72 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งประทุน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85.31 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 75.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทัพพระยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งสมอ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 93 ทอง 4
5 วัดสระลงเรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งประทุน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 95.35 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลห้วยกระเจา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไพรงาม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอุโลกสี่หมื่น สพป. กาญจนบุรี เขต 2 88.35 ทอง 4
5 บ้านหนองตายอด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85.02 ทอง 5
6 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.67 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสำนักคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลุงใต้ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งสมอ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบึงวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสำนักคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคร้อพนัน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84.67 ทอง 4
5 บ้านดอนเขว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 73.83 เงิน 6
7 บ้านหนองกรด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -
8 วัดหนองโรง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 90.60 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 96.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดใหม่เจริญผล สพป. กาญจนบุรี เขต 2 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดอนชะเอม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 92.25 ทอง 4
5 วัดพระแท่นดงรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 91.50 ทอง 5
6 วัดกระต่ายเต้น สพป. กาญจนบุรี เขต 2 90 ทอง 6
7 วัดสระลงเรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 90 ทอง 6
8 วัดสาลวนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 87.50 ทอง 8
9 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85.25 ทอง 9
10 บ้านสระลุมพุก สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85 ทอง 10
11 ราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84.50 ทอง 11
12 บ้านดอนเขว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84 ทอง 12
13 วัดหนองพลับ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83.75 ทอง 13
14 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83.50 ทอง 14
15 วัดสำนักคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.75 ทอง 15
16 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.75 ทอง 15
17 บ้านห้วยยาง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.25 ทอง 17
18 บ้านท่าพะเนียง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 78.75 เงิน 18
19 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77.25 เงิน 19
20 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 2 76.75 เงิน 20
21 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 76.50 เงิน 21
22 บ้านพนมนาง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 76 เงิน 22
23 บ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 75.25 เงิน 23
24 อนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 73.50 เงิน 24
25 บ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 68.75 ทองแดง 25
26 วัดหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 68.25 ทองแดง 26
27 วัดบ้านทวน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 86.25 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสระลงเรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนสระ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 4
5 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสำนักคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนสระ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อระแหง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -
5 วัดพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระแท่นดงรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอ่างหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84 ทอง 4
5 ประชาวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.67 ทอง 5
6 บ้านบ่อระแหง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.67 ทอง 6
7 บ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.33 ทอง 7
8 บ้านหนองตาแพ่ง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 74.67 เงิน 8
9 วัดดอนแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระแท่นดงรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองตาแพ่ง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 78.66 เงิน 4
5 บ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลุมหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองพลับ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.67 ทอง 4
5 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.33 ทอง 5
6 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.67 ทอง 6
7 บ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.67 ทอง 6
8 บ้านวังไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 79 เงิน 8
9 บ้านตลุงใต้ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -
10 วัดหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสาลวนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84.33 ทอง 4
5 วัดใหม่เจริญผล สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84 ทอง 5
6 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83.67 ทอง 6
7 บ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83 ทอง 7
8 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.67 ทอง 8
9 บ้านหนองตาคง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.33 ทอง 9
10 อนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.33 ทอง 9
11 บ้านดอนสระ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81 ทอง 11
12 ราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.67 ทอง 12
13 วัดพระแท่นดงรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.67 ทอง 12
14 วัดดอนแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80 ทอง 14
15 ทิพย์พิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 79.67 เงิน 15
16 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 79 เงิน 16
17 บ้านเขาศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 78.33 เงิน 17
18 ประชาวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 78 เงิน 18
19 บ้านหนองลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77.67 เงิน 19
20 วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77.67 เงิน 19
21 บ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77.33 เงิน 21
22 บ้านซ่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -
23 วัดบ้านทวน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนมะขาม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านทวน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านหนองตาคง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 78.67 เงิน 5
6 บ้านเขาศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 78 เงิน 6
7 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77.67 เงิน 7
8 วัดห้วยตะเคียน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77 เงิน 8
9 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -
10 บ้านหนองตาแพ่ง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน