สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายหลวงบ่านไร่ อ.โพธาราม  
2 วัดหนองโพ  
3 สพป.ราชบุรี เขต 2  
4 อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง (สระน้ำ)  
5 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ  
6 โรงเรียน ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ สพป.ราชบุรี เขต 2  
7 โรงเรียน ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สพป.ราชบุรี เขต 2  
8 โรงเรียน ห้องประชุมว่องกุศลกิจฯ สพป.ราชบุรี เขต 2  
9 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก  
10 โรงเรียนห้องประชุมสาธกธรรมกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2  
11 โรงเรียนอนุบาลบางแพ  
12 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ตำบลบ้านสิงห์ นายสงัด ผ่องดี  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพป.ราชบุรี เขต 2 จิรวรรณ 086-1633765) Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]