งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ลานหน้าห้องปภัสสร+ลานหน้าห้องว่องฯ+ลานจอดรถ 5 พ.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายหลวงบ่านไร่ อ.โพธาราม ด้านหน้า สนามหน้าพลับพลา 5 พ.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายหลวงบ่านไร่ อ.โพธาราม ด้านข้าง สนามหน้าพลับพลา (ใต้ต้นจามจุรี) 5 พ.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ 5 พ.ย. 2562 09.00 - 10.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ 5 พ.ย. 2562 10.30 - 12.00
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมมิตรกิจธรรม 5 พ.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 5 พ.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 5 พ.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ 5 พ.ย. 2562 09.00 - 10.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ 5 พ.ย. 2562 10.30 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพป.ราชบุรี เขต 2 จิรวรรณ 086-1633765) Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]