งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดหนองโพ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 3 ห้อง เรียน1 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดหนองโพ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 3 ห้อง เรียน2 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดหนองโพ พระปริยัติธรรม ชั้น 3 ห้อง เรียน4 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดหนองโพ ศาลาประชาคม 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดหนองโพ ศาลาประชาคม 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดหนองโพ ศาลาประชาคม 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.6/1 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.6/2 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวที 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวที 6 พ.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง สมุด 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.5/2 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ห้อง ป.5/1 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดหนองโพ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 1 ห้อง ประชุมเที่ยงกมลฯ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดหนองโพ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติธรรมรัตนทวินทร์ภรณ์ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียน ชุมชนวัดหนองโพ อาคารพระปริยัติธรรม ชั้น 2 ห้อง สมุด คุณพ่อถวัลย์ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดหนองโพ ศาลาการเปรียญ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดหนองโพ ศาลาการเปรียญ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพป.ราชบุรี เขต 2 จิรวรรณ 086-1633765) Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]