งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจฯ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจฯ 6 พ.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจฯ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องสาธกธรรมกิจ 6 พ.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องสมุดความคิด (หน้าห้องสาธกธรรมกิจ) 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้องประชุมโรงเรียน 6 พ.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องปภัสสรวรพินิจ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องปภัสสรวรพินิจ 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องมิตรกิจธรรม ชั้น 2 6 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ไม่มีผู้สมัครแข่งขัน 6 พ.ย. 2562
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ไม่มีผู้สมัครแข่งขัน 6 พ.ย. 2562
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพป.ราชบุรี เขต 2 จิรวรรณ 086-1633765) Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]