วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ดุสิตวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธีรศาสตร์ สพป. ราชบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดำเนินวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 71 เงิน 4
5 เทพวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 69 ทองแดง 5
6 อนุบาลดำเนินสะดวก สพป. ราชบุรี เขต 2 67 ทองแดง 6
7 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพป. ราชบุรี เขต 2 65 ทองแดง 7
8 วัดช่องพราน สพป. ราชบุรี เขต 2 64 ทองแดง 8
9 สมศักดิ์วิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 64 ทองแดง 8
10 ราษฎร์บำรุงวิทย์ สพป. ราชบุรี เขต 2 62 ทองแดง 10
11 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 57 เข้าร่วม 11
12 วัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป. ราชบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 12
13 วันทามารีอา สพป. ราชบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 13
14 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป. ราชบุรี เขต 2 38 เข้าร่วม 14
15 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป. ราชบุรี เขต 2 36 เข้าร่วม 15
16 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. ราชบุรี เขต 2 35 เข้าร่วม 16
17 วัดโพธิ์รัตนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 35 เข้าร่วม 16
18 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ สพป. ราชบุรี เขต 2 33 เข้าร่วม 18
19 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. ราชบุรี เขต 2 32 เข้าร่วม 19
20 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 32 เข้าร่วม 19
21 วัดหลักหกรัตนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 32 เข้าร่วม 19
22 วัดบางลาน สพป. ราชบุรี เขต 2 31 เข้าร่วม 22
23 บ้านหนองครึม สพป. ราชบุรี เขต 2 28 เข้าร่วม 23
24 วัดทำนบ สพป. ราชบุรี เขต 2 28 เข้าร่วม 23
25 อนุบาลบางแพ สพป. ราชบุรี เขต 2 28 เข้าร่วม 23
26 วัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 26
27 อนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 26
28 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน สพป. ราชบุรี เขต 2 26 เข้าร่วม 28

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพป. ราชบุรี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. ราชบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป. ราชบุรี เขต 2 87 ทอง 4
5 วัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง 5
6 ธีรศาสตร์ สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง 6
7 วัดช่องพราน สพป. ราชบุรี เขต 2 84 ทอง 7
8 วัดสัมมาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 83 ทอง 8
9 วัดเวฬุวนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 82 ทอง 9
10 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 สพป. ราชบุรี เขต 2 81 ทอง 10
11 อนุบาลดำเนินสะดวก สพป. ราชบุรี เขต 2 81 ทอง 10
12 วัดดอนกระเบื้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง 12
13 วัดศรีประชุมชน สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน 13
14 วัดโพธิ์บัลลังก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน 13
15 ชุมชนวัดกำแพงใต้ สพป. ราชบุรี เขต 2 78 เงิน 15
16 วัดอริยวงศาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 78 เงิน 15
17 วัดบางกะโด สพป. ราชบุรี เขต 2 77 เงิน 17
18 ชุมชนวัดท่าผา สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 18
19 อนุบาลบางแพ สพป. ราชบุรี เขต 2 75 เงิน 19
20 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สพป. ราชบุรี เขต 2 74 เงิน 20
21 ราษฎร์บำรุงวิทย์ สพป. ราชบุรี เขต 2 73 เงิน 21
22 วัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 72 เงิน 22
23 บ้านหนองสองห้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 71 เงิน 23

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป. ราชบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพป. ราชบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฮกเฮง สพป. ราชบุรี เขต 2 92 ทอง 4
5 บ้านหนองสองห้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 91 ทอง 5
6 วัดปรกเจริญ สพป. ราชบุรี เขต 2 90 ทอง 6
7 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 89 ทอง 7
8 วัดหนองม่วง สพป. ราชบุรี เขต 2 88 ทอง 8
9 วัดแก้วฟ้า สพป. ราชบุรี เขต 2 87 ทอง 9
10 บ้านหนองตาพุด สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง 10
11 อนุบาลบางแพ สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง 11
12 วัดสามัคคีธรรม สพป. ราชบุรี เขต 2 84 ทอง 12
13 วัดบ้านฆ้องน้อย สพป. ราชบุรี เขต 2 83 ทอง 13
14 ราษฎร์บำรุงวิทย์ สพป. ราชบุรี เขต 2 82 ทอง 14
15 วัดคูหาสวรรค์ สพป. ราชบุรี เขต 2 81 ทอง 15
16 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง) สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง 16
17 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน 17
18 สารสิทธิ์พิทยาลัย สพป. ราชบุรี เขต 2 77 เงิน 18
19 วัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 19
20 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 75 เงิน 20
21 วัดบ้านฆ้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 72 เงิน 21
22 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) สพป. ราชบุรี เขต 2 - -
23 วัดตาผา สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดช่องพราน สพป. ราชบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดอนกระเบื้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 67 ทองแดง 4
5 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 65 ทองแดง 5
6 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ราชบุรี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารสิทธิ์พิทยาลัย สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดยางหัก สพป. ราชบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดอ้ออีเขียว สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 4
5 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพป. ราชบุรี เขต 2 75 เงิน 5
6 เจี้ยไช้ สพป. ราชบุรี เขต 2 74 เงิน 6
7 วัดเวฬุวนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 73 เงิน 7
8 สมศักดิ์วิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 73 เงิน 7
9 อนุบาลบางแพ สพป. ราชบุรี เขต 2 72 เงิน 9
10 บ้านหนองสองห้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 71 เงิน 10
11 บ้านหนองกวาง สพป. ราชบุรี เขต 2 70 เงิน 11
12 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) สพป. ราชบุรี เขต 2 68 ทองแดง 12
13 บ้านหนองไก่ขัน สพป. ราชบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 13
14 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) สพป. ราชบุรี เขต 2 - -
15 วัดดอนกระเบื้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 - -
16 วัดบ้านฆ้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระศรีอารย์ สพป. ราชบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสัมมาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 4
5 บ้านหนองกวาง สพป. ราชบุรี เขต 2 75 เงิน 5
6 วัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 72 เงิน 6
7 วัดแก้วฟ้า สพป. ราชบุรี เขต 2 71 เงิน 7
8 วัดดีบอน สพป. ราชบุรี เขต 2 70 เงิน 8
9 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 67 ทองแดง 9
10 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 66 ทองแดง 10
11 วัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 62 ทองแดง 11
12 วัดท่าเรือ สพป. ราชบุรี เขต 2 60 ทองแดง 12
13 วัดหนองกบ สพป. ราชบุรี เขต 2 29 เข้าร่วม 13
14 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 21 เข้าร่วม 14
15 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สพป. ราชบุรี เขต 2 19 เข้าร่วม 15
16 วัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 17 เข้าร่วม 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธีรศาสตร์ สพป. ราชบุรี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แย้มวิทยการ สพป. ราชบุรี เขต 2 88 ทอง 4
5 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพป. ราชบุรี เขต 2 87 ทอง 5
6 นารีวุฒิ สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง 6
7 อุดมวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง 6
8 วัดเขาพระ สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง 8
9 วัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง 8
10 สมศักดิ์วิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 84 ทอง 10
11 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 83 ทอง 11
12 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 74 เงิน 12
13 วันทามารีอา สพป. ราชบุรี เขต 2 70 เงิน 13
14 เทพินทร์พิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 69 ทองแดง 14
15 วัดสีดาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 64 ทองแดง 15
16 บ้านพุลุ้ง สพป. ราชบุรี เขต 2 61 ทองแดง 16
17 ดำเนินวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 60 ทองแดง 17
18 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) สพป. ราชบุรี เขต 2 60 ทองแดง 17
19 วัดดอนกระเบื้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 - -
20 อนุบาลบางแพ สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโกสินารายน์ สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 705
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป. ราชบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโกสินารายน์ สพป. ราชบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 89 ทอง 4
5 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง 5
6 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) สพป. ราชบุรี เขต 2 83 ทอง 6
7 วัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 78 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาพระ สพป. ราชบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสองห้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 - -
5 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) สพป. ราชบุรี เขต 2 - -
6 วัดเขาขลุง สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านไร่ สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดหนองโพ สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหลวง สพป. ราชบุรี เขต 2 60 ทองแดง 4
5 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ราชบุรี เขต 2 - -
6 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดช่องพราน สพป. ราชบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป. ราชบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 92 ทอง 4
5 วัดบึงกระจับ สพป. ราชบุรี เขต 2 91 ทอง 5
6 วัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 90 ทอง 6
7 วัดโกสินารายน์ สพป. ราชบุรี เขต 2 88 ทอง 7
8 วัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง 8
9 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง 9
10 ชุมชนวัดหนองโพ สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน 10
11 วัดหุบมะกล่ำ สพป. ราชบุรี เขต 2 77 เงิน 11
12 วัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 12
13 วัดหนองกลางดง สพป. ราชบุรี เขต 2 75 เงิน 13
14 วัดอ้ออีเขียว สพป. ราชบุรี เขต 2 74 เงิน 14
15 วัดท่ามะขาม สพป. ราชบุรี เขต 2 73 เงิน 15
16 วัดดอนสาลี สพป. ราชบุรี เขต 2 72 เงิน 16
17 วัดหลวง สพป. ราชบุรี เขต 2 65 ทองแดง 17
18 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 - -
19 วัดตาผา สพป. ราชบุรี เขต 2 - -
20 วัดโคกหม้อ สพป. ราชบุรี เขต 2 - -
21 อนุบาลบางแพ สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) สพป. ราชบุรี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฮกเฮง สพป. ราชบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) สพป. ราชบุรี เขต 2 88 ทอง 4
5 วัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 82 ทอง 5
6 วัดดอนใหญ่ สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน 6
7 แย้มวิทยการ สพป. ราชบุรี เขต 2 77 เงิน 7
8 วัดอ้ออีเขียว สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 8
9 วัดเวฬุวนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 74 เงิน 9
10 วัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 72 เงิน 10
11 ชุมชนวัดหนองโพ สพป. ราชบุรี เขต 2 68 ทองแดง 11
12 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 68 ทองแดง 11
13 วัดหนองปลาดุก สพป. ราชบุรี เขต 2 67 ทองแดง 13
14 วัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 67 ทองแดง 13
15 อนุบาลบางแพ สพป. ราชบุรี เขต 2 66 ทองแดง 15
16 ชุมชนวัดกำแพงใต้ สพป. ราชบุรี เขต 2 65 ทองแดง 16
17 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. ราชบุรี เขต 2 65 ทองแดง 16
18 วัดดอนกระเบื้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 65 ทองแดง 16
19 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์รัตนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไก่แก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดหนองโพ สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง 4
5 วัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 84 ทอง 5
6 วัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน 6
7 วัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 78 เงิน 7
8 วัดโกสินารายน์ สพป. ราชบุรี เขต 2 77 เงิน 8
9 วัดหนองกลางดง สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 9
10 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 75 เงิน 10
11 วัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป. ราชบุรี เขต 2 73 เงิน 11
12 วัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 72 เงิน 12
13 วัดเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 86.40 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดหนองโพ สพป. ราชบุรี เขต 2 91.80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดช่องพราน สพป. ราชบุรี เขต 2 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองกลางดง สพป. ราชบุรี เขต 2 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดเวฬุวนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง 5
6 วัดโกสินารายน์ สพป. ราชบุรี เขต 2 82.50 ทอง 6
7 อนุบาลบางแพ สพป. ราชบุรี เขต 2 82.40 ทอง 7
8 วัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 82.20 ทอง 8
9 วัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน 9
10 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 - -
12 วัดท่ามะขาม สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 94.60 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองกบ สพป. ราชบุรี เขต 2 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 77.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดม่วง สพป. ราชบุรี เขต 2 75.80 เงิน 4
5 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สพป. ราชบุรี เขต 2 75.80 เงิน 4
6 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 74.80 เงิน 6
7 วัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 72.20 เงิน 7
8 วัดโพธิ์บัลลังก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 72 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบึงกระจับ สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโกสินารายน์ สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง 4
5 วัดสนามชัย สพป. ราชบุรี เขต 2 84 ทอง 5
6 ชุมชนวัดหนองโพ สพป. ราชบุรี เขต 2 83 ทอง 6
7 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านไร่ สพป. ราชบุรี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 175
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 90.40 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) สพป. ราชบุรี เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดลาดบัวขาว สพป. ราชบุรี เขต 2 86.60 ทอง 4
5 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 83.80 ทอง 5
6 วัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 85.25 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 249
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านไร่ สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 237
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ณ ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์รัตนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ราชบุรี เขต 2 77 เงิน 4
5 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 75 เงิน 5
6 วัดลาดบัวขาว สพป. ราชบุรี เขต 2 73 เงิน 6
7 วัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 67 ทองแดง 7
8 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 65 ทองแดง 8
9 วัดโกสินารายน์ สพป. ราชบุรี เขต 2 62 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน