ตรวจสอบความถูกต้องตัวแทนแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนทราบ
เนื่องด้วยขณะนี้หลายกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายได้แข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว  และอยู่ระหว่างการโอนข้อมูลผลการแข่ง  ซึ่งขณะนี้รายชื่อนักเรียนอาจไม่ตรงเนื่่องจาก สพป.ราชบุรี เขต 2 ยังไม่รับโอนข้อมูล  ขณะนี้อยู่ระหว่างลบรายชื่อนักเรียนซึ่งบางโรงเรียนได้เข้าบันทึกข้อมูลผิดช่องทาง ซึ่งจะมีผลทำให้ชื่อไม่ตรงจึงต้องลบข้อมูลเก่าที่บันทึกผิดช่องทางออกก่อน  หากลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงจะรับโอนข้อมูลจากกลุ่มโรงเรียน  จึงขอให้ทุกโรงเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนครูให้ถูกต้องก่อนที่กลุ่มโรงเรียนจะโอนข้อมูลให้เขตพื้นที่ หากรายชื่อผิดขณะนี้ให้ติดต่อแอดมินกลุ่มโรงเรียนแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะเขตพื้นที่ได้ปิดระบบการลงทะเบียนของโรงเรียนแล้ว จึงขอให้แจ้งแอดมินแต่ละกลุ่มเครือข่ายให้ดำเนินการ   โดยปกติโรงเรียนต้องเข้าบันทึกข้อมูลตามช่องทางของกลุ่มโรงเรียน    https://group69.sillapa.net/sp-rbr2/  
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 23:25 น.