เปลียนสนามแข่งขัน กิจกรรมนักบินน้อย
เปลียนสนามแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย จากศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองโพธาราม เปลี่ยนเป็น อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง (สระน้ำ) 
วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:08 น.