ตรวจสอบความถูกต้องตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมปี62
ตามที่ได้จัการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562 ไปแล้วนั้น ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนดำเนินการดังนี้
1.ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแทนการแข่งขัน เช่นชื่อ-สุกล นักเรียน ครูผู้ควบคุมตัวแทนแข่ง หากไม่ถูกต้องให้ทำหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 14 พ.ย.62 หากเปลี่ยนตัวผู้แข่ง หรือครูผู้ควบคุม ต้องเปลี่ยนตามเกณฑ์ โดยผู้เปลี่ยนทั้ง 2 ฝ่ายต้องรับทราบและยินยอมให้เปลี่ยน
2. ติดตามเว็บการแข่งขันระดับภาคกลางภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามที่เว็บแจ้ง เช่น กำหนดการส่งเอกสารโครงงาน ฯลฯ เว็บระดับภาคได้แก่ 
https://central69.sillapa.net/sp-central/
3.การดูผลการแข่งขัน เนื่องจากเว็บระดับภาคไม่เสถียร ขอให้ดูผลแข่ง จากเมนูด้านซ้าย แถวที่ 10  มองหาคำว่า ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่ แล้วคลิกเข้าไปดูผล
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:55 น.