พิมพ์เกียรติบัตร และตรวจสอบรายชื่อครู นักเรียนตัวแทนระดับภาค
เนื่องด้วย สพป.ราชบุรึ เขต 2 ได้รับการประสานงานให้โอนข้อมูลตัวแทนแข่งขันไประดับภาค ภายในวันที่ 15 พ.ย.62 เนื่องจากระบบไม่เสถียรอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ สพป.จึงโอนข้อมูล ภายในวันที่ 15 พ.ย.62 จึงขอให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปตรวจสอบรายชื่อครู นักเรียนที่เป็นตัวแทนจากเว็บไซต์ระดับภาคกลาง 
- เมื่อ สพป.ราชบุรี เขต 2 โอนข้อมูลไประดับภาคแล้ว( ให้ติดตามดูเว็บไซต์ของภาคกลาง และให้ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อครู นักเรียน ระหว่างวันที่ 18 - 24 พ.ย.62  โดยให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับภาคกลางโดยตรงเท่านั้น ไม่ต้องประสานแก้ไขไปเขตพื้นที่ เพราะระดับภาคจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับภาค..
- ขณะนี้ทุกโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว  เมื่อ สพป.ราชบุรี เขต 2 โอนข้อมูลไประดับภาคกลางแล้ว อาจหยุดการพิมพ์สักระยะจึงจะพิมพ์ได้อีก
วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:34 น.