งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเพื่อทราบ
    
  โรงเรียนที่เป็นตัวแทนส่งเอกสารล่วงหน้า ดังนี้
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ประถม)
   
  - โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6
      - โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6
      -  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป. 4-6
      - ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป. 1-6
ส่งภายใน 5 ก.ย. 2562 (เวลา 16.30 น.) ณ ร.ร.อนุบาลสมุทรสาคร

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น ขยายโอกาสฯ)
   
  - โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม. 1-3 (ส่ง 9 ก.พ. 62)
      - โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม. 1-3
      -  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม. 1-3
      - ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม. 1-3
ส่งวันที่ 9 ก.ย. 2562 (รายการแรก) ที่เหลือส่งในวันแข่งขัน
ณ ร.ร.วัดคลองครุ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม + ม.ต้น)
     
 - กิจกรรมสภานักเรียน
       - กิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา
(YC : Youth Counselor) ม. 1-3
ส่งเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่ 9 ก.ย. 2562
ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ประถม)
      
- โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
      - โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

ส่งเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่ 6 ก.ย. 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (มัธยม)
  - ส่งเล่มโครงงานฯ ทั้ง 2 รายการ
ในวันจันทร์ที่ 9 ก.ย. 2562 
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม)
   
- ส่งเล่มโครงงานฯ ในวันแข่งขัน
กลุ่มสาระนาฏศิลป์ (ประถม + มัธยม)
   
- ส่งรูปเล่มโครงงานนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ภายในวันที่ 10 ก.ย. 2562 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
 
 
-----ระดับเขตพื้นที่----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 30 ส.ค. 2562 ถึง 5 ก.ย. 2562   
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 6 ก.ย. 2562   
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 5 - 6 ก.ย. 2562   
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 3 - 17 ก.ย. 2562 
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  9 - 17 ก.ย. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 9  ก.ย. 2562 เป็นต้นไป   
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 18 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป


---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 18-24  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 26  พ.ย. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 140
จำนวนทีม 1,719
จำนวนนักเรียน 4,144
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,686
จำนวนกรรมการ 986
ครู+นักเรียน 6,830
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,816
ประกาศผลแล้ว 230/262 (87.79%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 54
สัปดาห์ที่แล้ว 79
เดือนนี้ 99
เดือนที่แล้ว 88
ปีนี้ 2,666
ทั้งหมด 178,854