สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ อ.บ้านแพ้ว  
2 โรงเรียนบ้านสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน  
3 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ อ.เมืองสมุทรสาคร  
4 โรงเรียนวัดคลองครุ อ.เมืองสมุทรสาคร  
5 โรงเรียนวัดท่าเสา อ.กระทุ่มแบน  
6 โรงเรียนวัดนางสาว อ.กระทุ่มแบน  
7 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร  
8 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมืองสมุทรสาคร  
9 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว  
10 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อ.กระทุ่มแบน  
11 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อ.เมืองสมุทรสาคร  
12 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง อ.กระทุ่มแบน  
13 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม อ.เมืองสมุทรสาคร  
14 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อ.เมืองสมุทรสาคร  
15 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว  
16 โรงเรียนวัดโสภณาราม อ.เมืองสมุทรสาคร  
17 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร  
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว  
19 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร  
20 โรงเรียนเอกชัย อ.เมืองสมุทรสาคร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032696 นางสาวปิยดา จันทร์เกตุ โทร 061-5366261 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]