งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ตึกเหลือง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 11 ก.ย. 2562 09.00-15.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ตึกเหลือง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3 11 ก.ย. 2562 09.00-15.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป เก็บตัวนักเรียนที่ยังไม่แข่งที่ห้อง ม.1/1
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1- 4 11 ก.ย. 2562 09.00-15.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 1-3 11 ก.ย. 2562 09.00-15.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4 11 ก.ย. 2562 09.00-15.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร ศาลาลานไทย ชั้น 1 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร หลังคาโค้ง ชั้น 1 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ตึกเหลือง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 4 11 ก.ย. 2562 09.00-15.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยาศตร์ 11 ก.ย. 2562 09.00-15.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ก.ย. 2562 09.00-15.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องดนตรีไทย 11 ก.ย. 2562 09.00-15.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารห้องประชุมพิเศษตู้จินดา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมพิเศษตู้จินดา 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป เก็บตัวนักเรียนที่ยังไม่แข่งที่ห้อง ม.2/1
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป เก็บตัวนักเรียนที่ยังไม่แข่งที่ห้อง ม.2/1


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032696 นางสาวปิยดา จันทร์เกตุ โทร 061-5366261 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]