งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 11 ก.ย. 2562
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 11 ก.ย. 2562
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 11 ก.ย. 2562
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 11 ก.ย. 2562
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 11 ก.ย. 2562
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 11 ก.ย. 2562
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 11 ก.ย. 2562
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 11 ก.ย. 2562
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032696 นางสาวปิยดา จันทร์เกตุ โทร 061-5366261 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]