งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนเอกชัย ห้องวิชาการปฐมวัย(ห้องอาเซียน) ชั้น 1 10 ก.ย. 2562 09.00-15.30
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนเอกชัย อาคารพัฒนาบุคลากร ชั้น 1 10 ก.ย. 2562 09.00-15.30
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องวิชาการ 10 ก.ย. 2562 09.00-16.30
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเอกชัย ห้องสมุด ชั้น 1 10 ก.ย. 2562 09.00-15.30
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 10 ก.ย. 2562 09.00-16.30
-
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อาคารอเนกประสงค์ 10 ก.ย. 2562 09.00-16.30
-
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนเอกชัย อาคารเอกชัย ชั้น 5 ห้อง ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 10 ก.ย. 2562 09.00-15.30
-
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมรักชัย 10 ก.ย. 2562 09.00-16.30
-
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเอกชัย อาคารสรศักดิ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์ Peer Center 10 ก.ย. 2562 09.00-15.30
-
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 10 ก.ย. 2562
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 10 ก.ย. 2562
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032696 นางสาวปิยดา จันทร์เกตุ โทร 061-5366261 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]