สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนทำนบแพ้ว 0 0 0
2 004 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 43 97 65
3 017 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 10 19 15
4 019 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 19 42 26
5 020 โรงเรียนบ้านคลองตัน 12 20 19
6 021 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 0 0 0
7 022 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 0 0 0
8 018 โรงเรียนบ้านคลองแค 12 36 19
9 026 โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง 3 3 3
10 028 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 4 9 6
11 027 โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 3 6 5
12 029 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 12 47 22
13 030 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 11 25 15
14 031 โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก 2 3 2
15 033 โรงเรียนบ้านท่าทราย 1 3 2
16 032 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 1 1
17 034 โรงเรียนบ้านนาโคก 4 7 6
18 035 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 35 100 49
19 036 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 4 15 7
20 038 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 6 13 10
21 040 โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 4 9 7
22 041 โรงเรียนบ้านรางสายบัว 1 3 2
23 043 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 3 12 7
24 044 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 58 122 89
25 045 โรงเรียนบ้านสันดาบ 2 9 5
26 046 โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 3 3 3
27 047 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 32 64 52
28 025 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 2 4 3
29 023 โรงเรียนบ้านแคราย 4 13 8
30 024 โรงเรียนบ้านโคก 5 18 10
31 042 โรงเรียนบ้านโรงเข้ 17 31 25
32 052 โรงเรียนวังนกไข่ 2 6 4
33 054 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 9 18 14
34 053 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 13 32 23
35 055 โรงเรียนวัดกาหลง 26 34 29
36 058 โรงเรียนวัดคลองครุ 64 131 98
37 059 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 23 34 32
38 063 โรงเรียนวัดชัยมงคล 3 5 5
39 064 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 3 23 9
40 065 โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 5 14 10
41 067 โรงเรียนวัดท่ากระบือ 4 20 9
42 068 โรงเรียนวัดท่าเสา 35 108 63
43 069 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 12 21 15
44 070 โรงเรียนวัดธรรมโชติ 16 29 24
45 071 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 2 3 2
46 073 โรงเรียนวัดนาขวาง 1 3 2
47 074 โรงเรียนวัดนางสาว 26 66 45
48 072 โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 1 1 1
49 075 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 4 7 4
50 076 โรงเรียนวัดบางขุด 7 22 15
51 077 โรงเรียนวัดบางน้ำวน 0 0 0
52 078 โรงเรียนวัดบางปลา 20 53 29
53 079 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 30 50 37
54 080 โรงเรียนวัดบางพลี 5 9 6
55 081 โรงเรียนวัดบางยาง 2 2 2
56 082 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 29 57 41
57 083 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 3 5 4
58 085 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 18 36 27
59 086 โรงเรียนวัดปากบ่อ 8 20 14
60 084 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 41 119 68
61 087 โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 3 4 3
62 089 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 67 136 111
63 090 โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 1 2 2
64 091 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 50 84 70
65 092 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 70 223 113
66 093 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 24 149 49
67 095 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 1 10 3
68 097 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 38 83 56
69 098 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 39 111 57
70 096 โรงเรียนวัดศรีเมือง 9 37 20
71 099 โรงเรียนวัดศิริมงคล 4 7 6
72 100 โรงเรียนวัดสวนส้ม 16 37 26
73 101 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 32 71 55
74 102 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 2 6 4
75 104 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 9 20 16
76 105 โรงเรียนวัดหนองบัว 9 21 15
77 106 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 18 29 26
78 107 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง 7 24 14
79 113 โรงเรียนวัดอ่างทอง 4 14 9
80 112 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 15 49 24
81 056 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 18 48 31
82 057 โรงเรียนวัดเกาะ 0 0 0
83 062 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 8 18 12
84 061 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 41 84 61
85 060 โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) 11 27 18
86 088 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 10 27 17
87 094 โรงเรียนวัดโรงเข้ 1 3 2
88 103 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 39 92 61
89 066 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 16 35 24
90 109 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 12 21 18
91 110 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 62 156 97
92 111 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 2 5 4
93 117 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 6 14 10
94 118 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 10 15 14
95 119 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 4 9 7
96 124 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 24 48 36
97 123 โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 5 11 9
98 131 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 48 103 76
99 134 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 48 116 77
100 005 โรงเรียนเทพนรรัตน์ 3 5 5
101 051 โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 3 7 5
102 140 โรงเรียนเอกชัย 50 127 77
103 015 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 3 11 4
104 002 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 1 1
105 016 โรงเรียนนานาชาตินอริชกรุงเทพ 0 0 0
106 039 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 8 25 15
107 048 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 15 40 28
108 049 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 0 0 0
109 050 โรงเรียนมหาชัยศริสเตียนวิทยา 0 0 0
110 114 โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์ 0 0 0
111 115 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 20 51 27
112 116 โรงเรียนสมฤดีสารินซิตี้ 0 0 0
113 120 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 11 33 19
114 121 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 3 5 4
115 122 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 6 9 8
116 125 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย 0 0 0
117 126 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 0 0 0
118 129 โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ 0 0 0
119 130 โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน 0 0 0
120 132 โรงเรียนอนุบาลยุวธัช 1 1 1
121 133 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี 2 6 4
122 136 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 3 39 11
123 137 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 4 7 6
124 138 โรงเรียนอันนาลัย 7 26 14
125 139 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 1 1
126 001 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 4 11 7
127 108 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 4 5 4
128 135 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ 0 0 0
129 127 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 0 0 0
130 128 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 0 0 0
131 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 12 11 11
132 010 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 8 23 14
133 011 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี 0 0 0
134 012 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 8 31 15
135 009 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 12 22 14
136 013 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 1 1 1
137 008 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 18 31 19
138 014 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 0 0 0
139 007 โรงเรียนเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 0 0 0
140 037 โรงเรียนบ้านปล่องเหลื่ยม 3 4 3
รวม 1719 4144 2686
6830

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032696 นางสาวปิยดา จันทร์เกตุ โทร 061-5366261 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]