สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสาคร
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 46 12 8 1 66
2 วัดคลองครุ 45 11 5 3 61
3 วัดราษฎร์รังสรรค์ 39 16 9 4 64
4 เอกชัย 39 8 2 0 49
5 บ้านสวนหลวง 38 12 4 3 54
6 อนุบาลสมุทรสาคร 35 12 1 0 48
7 วัดราษฎร์บำรุง 35 6 5 4 46
8 วัดใหญ่บ้านบ่อ 30 17 9 2 56
9 อนุบาลบ้านแพ้ว 30 11 5 2 46
10 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 29 8 3 1 40
11 วัดเจ็ดริ้ว 24 8 7 2 39
12 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 24 8 5 1 37
13 วัดท่าเสา 24 7 4 0 35
14 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 23 7 7 2 37
15 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 22 10 7 3 39
16 บ้านอ้อมโรงหีบ 19 7 4 1 30
17 วัดบางหญ้าแพรก 19 7 1 2 27
18 บ้านบางน้ำจืด 18 11 5 1 34
19 วัดศรีสุทธาราม 17 15 4 3 36
20 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 17 5 1 1 23
21 วัดสามัคคีศรัทธาราม 14 7 8 1 29
22 ประชินนุสรณ์ 13 0 0 2 13
23 วัดนางสาว 11 9 3 3 23
24 สมฤดีสมุทรสาคร 11 6 2 1 19
25 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 11 5 6 2 22
26 บ้านดอนไก่ดี 11 1 0 0 12
27 วัดอ้อมน้อย 10 5 0 0 15
28 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 10 4 8 1 22
29 บ้านคลองซื่อ 9 5 4 1 18
30 วัดเกตุมดีศรีวราราม 9 4 5 0 18
31 สามชัยวิเทศศึกษา 9 1 1 0 11
32 วัดบางปิ้ง 8 10 10 1 28
33 วัดบางปลา 8 8 3 1 19
34 เทศบาลวัดโกรกกราก 8 8 2 0 18
35 วัดสวนส้ม 8 4 2 2 14
36 บ้านคลองกระทุ่มแบน 8 2 0 0 10
37 วัดหนองนกไข่ 8 1 0 0 9
38 บ้านโรงเข้ 7 5 2 3 14
39 วัดกระโจมทอง 7 4 2 0 13
40 เทศบาลวัดเจษฎาราม 7 3 1 0 11
41 เทศบาลบ้านมหาชัย 7 2 0 1 9
42 วัดหนองสองห้อง 6 4 5 3 15
43 บ้านคลองตัน 6 3 3 0 12
44 บ้านคลองแค 6 3 3 0 12
45 วัดใหญ่จอมปราสาท 6 3 2 1 11
46 วัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) 6 3 2 0 11
47 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 6 3 1 0 10
48 วัดกระซ้าขาว 6 1 2 0 9
49 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 6 0 0 0 6
50 วัดกาหลง 5 10 5 3 20
51 วัดธรรมโชติ 5 7 2 1 14
52 วัดโพธิ์แจ้ 5 4 0 0 9
53 วัดปัจจันตาราม 5 2 9 1 16
54 วัดศรีเมือง 5 2 1 1 8
55 วัดบางขุด 5 1 1 0 7
56 บ้านปลายคลองน้อย 5 1 0 0 6
57 วัดปากบ่อ 5 0 2 1 7
58 วัดใต้บ้านบ่อ 4 6 6 0 16
59 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 4 6 1 1 11
60 เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 4 1 2 1 7
61 เทศบาลวัดช่องลม 4 1 2 1 7
62 วัดหนองบัว 4 0 2 3 6
63 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 4 0 0 1 4
64 บ้านบางปิ้ง 4 0 0 0 4
65 บ้านดอนไผ่ 3 3 3 0 9
66 อันนาลัย 3 3 1 0 7
67 สมุทรมณีรัตน์ 3 2 0 1 5
68 วัดอ่างทอง 3 1 0 0 4
69 อัตตาภิวัฒน์ 3 1 0 0 4
70 วัดเจริญสุขาราม 3 0 2 2 5
71 เจริญศิลป์ศึกษา 3 0 1 0 4
72 อนุสรณ์ศุภมาศ 3 0 0 0 3
73 เทพนรรัตน์ 3 0 0 0 3
74 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 2 5 0 1 7
75 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง 2 4 1 0 7
76 บ้านโคก 2 3 0 0 5
77 สหกรณ์นิคมเกลือ 2 2 0 0 4
78 วัดท่ากระบือ 2 2 0 0 4
79 วัดดอนโฆสิตาราม 2 2 0 0 4
80 วัดบางกระเจ้า 2 2 0 0 4
81 วัดศิริมงคล 2 2 0 0 4
82 บ้านแคราย 2 1 1 0 4
83 บ้านยกกระบัตร 2 1 0 1 3
84 บ้านวังจรเข้ 2 1 0 0 3
85 บ้านชายทะเลกาหลง 2 1 0 0 3
86 บ้านปล่องเหลื่ยม 2 0 1 0 3
87 วังนกไข่ 2 0 0 0 2
88 บ้านดำเนินสะดวก 2 0 0 0 2
89 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 2 0 0 0 2
90 วัดสุวรรณรัตนาราม 2 0 0 0 2
91 อนุบาลสมฤดี 2 0 0 0 2
92 ไทยรัฐวิทยา 9 1 2 0 0 3
93 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1 2 0 0 3
94 วัดชีผ้าขาว 1 1 1 0 3
95 เมืองสมุทรสาคร 1 1 1 0 3
96 บ้านสันดาบ 1 1 0 0 2
97 บ้านเจริญสุข 1 1 0 0 2
98 วัดบางยาง 1 1 0 0 2
99 วัดใหม่หนองพะอง 1 1 0 0 2
100 บ้านหนองหาดใหญ่ 1 0 1 1 2
101 วัดบ้านไร่ 1 0 1 1 2
102 วัดชัยมงคล 1 0 1 0 2
103 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 0 0 0 1
104 เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
105 ทานตะวันไตรภาษา 1 0 0 0 1
106 อนุบาลยุวธัช 1 0 0 0 1
107 วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
108 บ้านท่าทราย 1 0 0 0 1
109 บ้านรางสายบัว 1 0 0 0 1
110 วัดวิสุทธาราม 1 0 0 0 1
111 วัดโรงเข้ 1 0 0 0 1
112 วัดบางพลี 0 2 2 1 4
113 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 0 2 1 1 3
114 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 0 1 1 1 2
115 บ้านท้องคุ้ง 0 1 0 0 1
116 วัดพันธุวงษ์ 0 0 2 1 2
117 บ้านนาโคก 0 0 1 1 1
118 วัดนาขวาง 0 0 1 0 1
119 วัดน่วมกานนท์ 0 0 0 1 0
120 วัดราษฎร์ธรรมาราม 0 0 0 1 0
รวม 966 405 229 87 1,600