สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสาคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสวนหลวง 18 6 3 27 38 11 4 3 53
2 วัดราษฎร์รังสรรค์ 12 13 4 29 39 16 9 4 64
3 อนุบาลสมุทรสาคร 12 4 12 28 35 12 1 0 48
4 วัดคลองครุ 10 14 6 30 45 11 5 3 61
5 วัดราษฎร์บำรุง 10 7 10 27 35 6 5 4 46
6 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 7 4 6 17 21 7 5 1 33
7 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 7 3 4 14 22 10 7 2 39
8 อนุบาลบ้านแพ้ว 6 3 4 13 26 10 5 2 41
9 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 6 3 2 11 17 5 1 1 23
10 เอกชัย 5 17 6 28 39 8 2 0 49
11 วัดใหญ่บ้านบ่อ 5 5 3 13 27 16 8 2 51
12 วัดเจ็ดริ้ว 5 3 5 13 22 7 7 2 36
13 บ้านอ้อมโรงหีบ 5 3 1 9 18 7 4 1 29
14 วัดท่าเสา 4 4 5 13 17 7 4 0 28
15 วัดนางสาว 4 3 3 10 11 9 3 3 23
16 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 4 2 0 6 8 3 7 1 18
17 เทศบาลวัดเจษฎาราม 4 2 0 6 7 3 1 0 11
18 สามชัยวิเทศศึกษา 4 1 1 6 9 1 1 0 11
19 บ้านคลองกระทุ่มแบน 4 1 0 5 8 2 0 0 10
20 วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 3 7 5 15 36 12 7 1 55
21 บ้านดอนไก่ดี 3 3 4 10 11 1 0 0 12
22 สมฤดีสมุทรสาคร 3 2 2 7 11 6 2 1 19
23 วัดอ้อมน้อย 3 1 1 5 10 5 0 0 15
24 วัดสามัคคีศรัทธาราม 3 0 6 9 14 7 8 1 29
25 ประชินนุสรณ์ 2 4 0 6 13 0 0 2 13
26 วัดศรีสุทธาราม 2 2 5 9 17 15 4 3 36
27 บ้านคลองตัน 2 2 0 4 6 3 3 0 12
28 เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 2 2 0 4 4 1 2 1 7
29 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 2 1 2 5 17 7 3 1 27
30 บ้านคลองแค 2 1 1 4 6 3 3 0 12
31 วัดหนองบัว 2 1 1 4 4 0 2 3 6
32 เทศบาลบ้านมหาชัย 2 1 0 3 7 2 0 1 9
33 วัดบางปิ้ง 2 0 3 5 8 10 10 1 28
34 เทศบาลวัดช่องลม 2 0 1 3 4 1 2 1 7
35 อนุสรณ์ศุภมาศ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
36 วัดบางหญ้าแพรก 1 4 4 9 15 7 1 2 23
37 บ้านโรงเข้ 1 2 5 8 7 5 2 3 14
38 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1 2 3 6 11 5 5 2 21
39 เทศบาลวัดโกรกกราก 1 2 1 4 8 8 2 0 18
40 วัดปัจจันตาราม 1 2 0 3 5 2 9 1 16
41 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 1 1 3 5 6 3 1 0 10
42 วัดสวนส้ม 1 1 2 4 8 4 2 2 14
43 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1 1 2 4 6 0 0 0 6
44 วัดหนองนกไข่ 1 1 1 3 8 1 0 0 9
45 วัดหนองสองห้อง 1 1 1 3 6 4 5 3 15
46 บ้านบางปิ้ง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
47 วังนกไข่ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
48 วัดเกตุมดีศรีวราราม 1 0 3 4 9 4 5 0 18
49 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 1 0 2 3 11 5 6 2 22
50 บ้านปลายคลองน้อย 1 0 1 2 5 1 0 0 6
51 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
52 วัดใต้บ้านบ่อ 1 0 0 1 4 6 6 0 16
53 วัดบางขุด 1 0 0 1 4 1 1 0 6
54 วัดอ่างทอง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
55 อัตตาภิวัฒน์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
56 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 1 0 0 1 2 5 0 1 7
57 บ้านแคราย 1 0 0 1 2 1 1 0 4
58 บ้านปล่องเหลื่ยม 1 0 0 1 2 0 1 0 3
59 บ้านดำเนินสะดวก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านบางน้ำจืด 0 7 2 9 18 11 5 1 34
63 วัดบางปลา 0 3 1 4 8 8 3 1 19
64 วัดใหญ่จอมปราสาท 0 3 0 3 4 2 2 1 8
65 วัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) 0 2 3 5 6 3 2 0 11
66 วัดศรีเมือง 0 2 1 3 5 1 1 0 7
67 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 0 2 0 2 2 0 0 0 2
68 วัดกาหลง 0 1 1 2 5 10 5 3 20
69 วัดปากบ่อ 0 1 1 2 5 0 2 1 7
70 บ้านคลองซื่อ 0 1 0 1 9 5 4 1 18
71 เจริญศิลป์ศึกษา 0 1 0 1 3 0 1 0 4
72 สหกรณ์นิคมเกลือ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
73 บ้านยกกระบัตร 0 1 0 1 2 1 0 1 3
74 บ้านวังจรเข้ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
75 วัดสุวรรณรัตนาราม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
76 อนุบาลสมฤดี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
77 ไทยรัฐวิทยา 9 0 1 0 1 1 2 0 0 3
78 วัดชีผ้าขาว 0 1 0 1 1 1 1 0 3
79 วัดชัยมงคล 0 1 0 1 1 0 1 0 2
80 ทานตะวันไตรภาษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 อนุบาลยุวธัช 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 วัดกระซ้าขาว 0 0 3 3 6 1 2 0 9
83 วัดธรรมโชติ 0 0 2 2 5 7 2 1 14
84 วัดโพธิ์แจ้ 0 0 2 2 5 4 0 0 9
85 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 0 0 2 2 3 6 1 1 10
86 อันนาลัย 0 0 2 2 3 3 1 0 7
87 บ้านดอนไผ่ 0 0 1 1 3 3 3 0 9
88 วัดท่ากระบือ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
89 วัดเจริญสุขาราม 0 0 1 1 2 0 2 2 4
90 สมุทรมณีรัตน์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
91 วัดกระโจมทอง 0 0 0 0 5 4 2 0 11
92 เทพนรรัตน์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
93 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 4 1 0 7
94 บ้านโคก 0 0 0 0 2 3 0 0 5
95 วัดดอนโฆสิตาราม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
96 วัดบางกระเจ้า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
97 วัดศิริมงคล 0 0 0 0 2 2 0 0 4
98 บ้านชายทะเลกาหลง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
99 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
100 เมืองสมุทรสาคร 0 0 0 0 1 1 1 0 3
101 บ้านสันดาบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 บ้านเจริญสุข 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 วัดบางยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 วัดใหม่หนองพะอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 บ้านหนองหาดใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
106 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
107 วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 บ้านท่าทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านรางสายบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 วัดวิสุทธาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดโรงเข้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 วัดบางพลี 0 0 0 0 0 2 2 1 4
113 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 0 0 0 0 0 2 1 1 3
114 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 0 0 0 0 0 1 1 1 2
115 บ้านท้องคุ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 วัดพันธุวงษ์ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
117 วัดนาขวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านนาโคก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 วัดน่วมกานนท์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 วัดราษฎร์ธรรมาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 195 177 160 532 896 393 223 85 1,512