สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสาคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสวนหลวง 18 6 3 27 38 12 4 3 54
2 วัดราษฎร์รังสรรค์ 12 13 4 29 39 16 9 4 64
3 อนุบาลสมุทรสาคร 12 4 12 28 35 12 1 0 48
4 วัดคลองครุ 10 14 6 30 45 11 5 3 61
5 วัดราษฎร์บำรุง 10 7 10 27 35 6 5 4 46
6 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 9 7 3 19 23 7 7 2 37
7 วัดท่าเสา 8 5 7 20 24 7 4 0 35
8 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 8 5 6 19 24 8 5 1 37
9 อนุบาลบ้านแพ้ว 8 4 5 17 30 11 5 2 46
10 วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 7 10 8 25 46 12 8 1 66
11 วัดเจ็ดริ้ว 7 3 5 15 24 8 7 2 39
12 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 7 3 5 15 22 10 7 3 39
13 วัดใหญ่บ้านบ่อ 6 6 4 16 30 17 9 2 56
14 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 6 3 2 11 17 5 1 1 23
15 เอกชัย 5 17 6 28 39 8 2 0 49
16 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 5 6 4 15 29 8 3 1 40
17 บ้านอ้อมโรงหีบ 5 4 1 10 19 7 4 1 30
18 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 5 3 0 8 10 4 8 1 22
19 วัดบางหญ้าแพรก 4 4 5 13 19 7 1 2 27
20 วัดนางสาว 4 3 3 10 11 9 3 3 23
21 เทศบาลวัดเจษฎาราม 4 2 0 6 7 3 1 0 11
22 สามชัยวิเทศศึกษา 4 1 1 6 9 1 1 0 11
23 บ้านคลองกระทุ่มแบน 4 1 0 5 8 2 0 0 10
24 บ้านดอนไก่ดี 3 3 4 10 11 1 0 0 12
25 สมฤดีสมุทรสาคร 3 2 2 7 11 6 2 1 19
26 วัดอ้อมน้อย 3 1 1 5 10 5 0 0 15
27 วัดสามัคคีศรัทธาราม 3 0 6 9 14 7 8 1 29
28 ประชินนุสรณ์ 2 4 0 6 13 0 0 2 13
29 วัดศรีสุทธาราม 2 2 5 9 17 15 4 3 36
30 บ้านคลองตัน 2 2 0 4 6 3 3 0 12
31 เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 2 2 0 4 4 1 2 1 7
32 บ้านคลองแค 2 1 1 4 6 3 3 0 12
33 วัดหนองบัว 2 1 1 4 4 0 2 3 6
34 เทศบาลบ้านมหาชัย 2 1 0 3 7 2 0 1 9
35 วัดบางปิ้ง 2 0 3 5 8 10 10 1 28
36 เทศบาลวัดช่องลม 2 0 1 3 4 1 2 1 7
37 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 2 0 1 3 4 0 0 1 4
38 อนุสรณ์ศุภมาศ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
39 วัดกระโจมทอง 2 0 0 2 7 4 2 0 13
40 บ้านโรงเข้ 1 2 5 8 7 5 2 3 14
41 เทศบาลวัดโกรกกราก 1 2 1 4 8 8 2 0 18
42 วัดปัจจันตาราม 1 2 0 3 5 2 9 1 16
43 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 1 1 3 5 6 3 1 0 10
44 วัดสวนส้ม 1 1 2 4 8 4 2 2 14
45 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1 1 2 4 6 0 0 0 6
46 วัดหนองนกไข่ 1 1 1 3 8 1 0 0 9
47 วัดหนองสองห้อง 1 1 1 3 6 4 5 3 15
48 บ้านบางปิ้ง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
49 วังนกไข่ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 วัดเกตุมดีศรีวราราม 1 0 3 4 9 4 5 0 18
51 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 1 0 2 3 11 5 6 2 22
52 บ้านปลายคลองน้อย 1 0 1 2 5 1 0 0 6
53 สมุทรมณีรัตน์ 1 0 1 2 3 2 0 1 5
54 วัดเจริญสุขาราม 1 0 1 2 3 0 2 2 5
55 วัดบางขุด 1 0 0 1 5 1 1 0 7
56 วัดใต้บ้านบ่อ 1 0 0 1 4 6 6 0 16
57 วัดอ่างทอง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
58 อัตตาภิวัฒน์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
59 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 1 0 0 1 2 5 0 1 7
60 บ้านแคราย 1 0 0 1 2 1 1 0 4
61 บ้านปล่องเหลื่ยม 1 0 0 1 2 0 1 0 3
62 บ้านดำเนินสะดวก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านบางน้ำจืด 0 7 2 9 18 11 5 1 34
66 วัดใหญ่จอมปราสาท 0 4 0 4 6 3 2 1 11
67 วัดบางปลา 0 3 1 4 8 8 3 1 19
68 วัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) 0 2 3 5 6 3 2 0 11
69 วัดศรีเมือง 0 2 2 4 5 2 1 1 8
70 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 0 2 0 2 2 0 0 0 2
71 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 0 1 2 3 4 6 1 1 11
72 วัดกาหลง 0 1 1 2 5 10 5 3 20
73 วัดปากบ่อ 0 1 1 2 5 0 2 1 7
74 บ้านคลองซื่อ 0 1 0 1 9 5 4 1 18
75 เจริญศิลป์ศึกษา 0 1 0 1 3 0 1 0 4
76 สหกรณ์นิคมเกลือ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
77 บ้านยกกระบัตร 0 1 0 1 2 1 0 1 3
78 บ้านวังจรเข้ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
79 วัดสุวรรณรัตนาราม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
80 อนุบาลสมฤดี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 ไทยรัฐวิทยา 9 0 1 0 1 1 2 0 0 3
82 วัดชีผ้าขาว 0 1 0 1 1 1 1 0 3
83 วัดชัยมงคล 0 1 0 1 1 0 1 0 2
84 ทานตะวันไตรภาษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 อนุบาลยุวธัช 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 วัดกระซ้าขาว 0 0 3 3 6 1 2 0 9
87 วัดธรรมโชติ 0 0 2 2 5 7 2 1 14
88 วัดโพธิ์แจ้ 0 0 2 2 5 4 0 0 9
89 อันนาลัย 0 0 2 2 3 3 1 0 7
90 บ้านดอนไผ่ 0 0 1 1 3 3 3 0 9
91 วัดท่ากระบือ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
92 บ้านนาโคก 0 0 1 1 0 0 1 1 1
93 เทพนรรัตน์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
94 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 4 1 0 7
95 บ้านโคก 0 0 0 0 2 3 0 0 5
96 วัดดอนโฆสิตาราม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
97 วัดบางกระเจ้า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
98 วัดศิริมงคล 0 0 0 0 2 2 0 0 4
99 บ้านชายทะเลกาหลง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
100 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
101 เมืองสมุทรสาคร 0 0 0 0 1 1 1 0 3
102 บ้านสันดาบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 บ้านเจริญสุข 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 วัดบางยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 วัดใหม่หนองพะอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 บ้านหนองหาดใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
107 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
108 วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านท่าทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านรางสายบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดวิสุทธาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 วัดโรงเข้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 วัดบางพลี 0 0 0 0 0 2 2 1 4
114 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 0 0 0 0 0 2 1 1 3
115 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 0 0 0 0 0 1 1 1 2
116 บ้านท้องคุ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 วัดพันธุวงษ์ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
118 วัดนาขวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 วัดน่วมกานนท์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 วัดราษฎร์ธรรมาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 229 198 173 600 966 405 229 87 1,600