สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสาคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านสวนหลวง 18 6 3 27
2 วัดราษฎร์รังสรรค์ 12 13 4 29
3 อนุบาลสมุทรสาคร 12 4 12 28
4 วัดคลองครุ 10 14 6 30
5 วัดราษฎร์บำรุง 10 7 10 27
6 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 9 7 3 19
7 วัดท่าเสา 8 5 7 20
8 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 8 5 6 19
9 อนุบาลบ้านแพ้ว 8 4 5 17
10 วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 7 10 8 25
11 วัดเจ็ดริ้ว 7 3 5 15
12 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 7 3 5 15
13 วัดใหญ่บ้านบ่อ 6 6 4 16
14 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 6 3 2 11
15 เอกชัย 5 17 6 28
16 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 5 6 4 15
17 บ้านอ้อมโรงหีบ 5 4 1 10
18 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 5 3 0 8
19 วัดบางหญ้าแพรก 4 4 5 13
20 วัดนางสาว 4 3 3 10
21 เทศบาลวัดเจษฎาราม 4 2 0 6
22 สามชัยวิเทศศึกษา 4 1 1 6
23 บ้านคลองกระทุ่มแบน 4 1 0 5
24 บ้านดอนไก่ดี 3 3 4 10
25 สมฤดีสมุทรสาคร 3 2 2 7
26 วัดอ้อมน้อย 3 1 1 5
27 วัดสามัคคีศรัทธาราม 3 0 6 9
28 ประชินนุสรณ์ 2 4 0 6
29 วัดศรีสุทธาราม 2 2 5 9
30 บ้านคลองตัน 2 2 0 4
31 เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 2 2 0 4
32 บ้านคลองแค 2 1 1 4
33 วัดหนองบัว 2 1 1 4
34 เทศบาลบ้านมหาชัย 2 1 0 3
35 วัดบางปิ้ง 2 0 3 5
36 เทศบาลวัดช่องลม 2 0 1 3
37 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 2 0 1 3
38 อนุสรณ์ศุภมาศ 2 0 1 3
39 วัดกระโจมทอง 2 0 0 2
40 บ้านโรงเข้ 1 2 5 8
41 เทศบาลวัดโกรกกราก 1 2 1 4
42 วัดปัจจันตาราม 1 2 0 3
43 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 1 1 3 5
44 วัดสวนส้ม 1 1 2 4
45 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1 1 2 4
46 วัดหนองนกไข่ 1 1 1 3
47 วัดหนองสองห้อง 1 1 1 3
48 บ้านบางปิ้ง 1 1 0 2
49 วังนกไข่ 1 1 0 2
50 วัดเกตุมดีศรีวราราม 1 0 3 4
51 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 1 0 2 3
52 บ้านปลายคลองน้อย 1 0 1 2
53 สมุทรมณีรัตน์ 1 0 1 2
54 วัดเจริญสุขาราม 1 0 1 2
55 วัดบางขุด 1 0 0 1
56 วัดใต้บ้านบ่อ 1 0 0 1
57 วัดอ่างทอง 1 0 0 1
58 อัตตาภิวัฒน์ 1 0 0 1
59 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 1 0 0 1
60 บ้านแคราย 1 0 0 1
61 บ้านปล่องเหลื่ยม 1 0 0 1
62 บ้านดำเนินสะดวก 1 0 0 1
63 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 0 0 1
64 เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 1 0 0 1
65 บ้านบางน้ำจืด 0 7 2 9
66 วัดใหญ่จอมปราสาท 0 4 0 4
67 วัดบางปลา 0 3 1 4
68 วัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) 0 2 3 5
69 วัดศรีเมือง 0 2 2 4
70 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 0 2 0 2
71 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 0 1 2 3
72 วัดกาหลง 0 1 1 2
73 วัดปากบ่อ 0 1 1 2
74 บ้านคลองซื่อ 0 1 0 1
75 เจริญศิลป์ศึกษา 0 1 0 1
76 สหกรณ์นิคมเกลือ 0 1 0 1
77 บ้านยกกระบัตร 0 1 0 1
78 บ้านวังจรเข้ 0 1 0 1
79 วัดสุวรรณรัตนาราม 0 1 0 1
80 อนุบาลสมฤดี 0 1 0 1
81 ไทยรัฐวิทยา 9 0 1 0 1
82 วัดชีผ้าขาว 0 1 0 1
83 วัดชัยมงคล 0 1 0 1
84 ทานตะวันไตรภาษา 0 1 0 1
85 อนุบาลยุวธัช 0 1 0 1
86 วัดกระซ้าขาว 0 0 3 3
87 วัดธรรมโชติ 0 0 2 2
88 วัดโพธิ์แจ้ 0 0 2 2
89 อันนาลัย 0 0 2 2
90 บ้านดอนไผ่ 0 0 1 1
91 วัดท่ากระบือ 0 0 1 1
92 บ้านนาโคก 0 0 1 1
93 เทพนรรัตน์ 0 0 0 0
94 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
95 บ้านโคก 0 0 0 0
96 วัดดอนโฆสิตาราม 0 0 0 0
97 วัดบางกระเจ้า 0 0 0 0
98 วัดศิริมงคล 0 0 0 0
99 บ้านชายทะเลกาหลง 0 0 0 0
100 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0 0
101 เมืองสมุทรสาคร 0 0 0 0
102 บ้านสันดาบ 0 0 0 0
103 บ้านเจริญสุข 0 0 0 0
104 วัดบางยาง 0 0 0 0
105 วัดใหม่หนองพะอง 0 0 0 0
106 บ้านหนองหาดใหญ่ 0 0 0 0
107 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0
108 วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
109 บ้านท่าทราย 0 0 0 0
110 บ้านรางสายบัว 0 0 0 0
111 วัดวิสุทธาราม 0 0 0 0
112 วัดโรงเข้ 0 0 0 0
113 วัดบางพลี 0 0 0 0
114 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 0 0 0 0
115 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 0 0 0 0
116 บ้านท้องคุ้ง 0 0 0 0
117 วัดพันธุวงษ์ 0 0 0 0
118 วัดนาขวาง 0 0 0 0
119 วัดน่วมกานนท์ 0 0 0 0
120 วัดราษฎร์ธรรมาราม 0 0 0 0
รวม 229 198 173 600

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032696 นางสาวปิยดา จันทร์เกตุ โทร 061-5366261 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]