ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สหกรณ์นิคมเกลือ สพป. สมุทรสาคร 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลยุวธัช สพป. สมุทรสาคร 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 4
5 วัดกาหลง สพป. สมุทรสาคร 78.40 เงิน 5
6 วัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน 6
7 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 71.40 เงิน 7
8 วัดใต้บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 71.20 เงิน 8
9 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 70.80 เงิน 9
10 วัดธรรมโชติ สพป. สมุทรสาคร 68.60 ทองแดง 10
11 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 67.80 ทองแดง 11
12 บ้านหนองหาดใหญ่ สพป. สมุทรสาคร 66.80 ทองแดง 12
13 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 66.20 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 90.20 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 79.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 76.60 เงิน 4
5 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน 5
6 วัดพันธุวงษ์ สพป. สมุทรสาคร 69.40 ทองแดง 6
7 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 69.40 ทองแดง 6
8 วัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สมุทรสาคร 68.20 ทองแดง 8
9 วัดหนองสองห้อง สพป. สมุทรสาคร 67.20 ทองแดง 9
10 วัดใต้บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 64.60 ทองแดง 10
11 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 64 ทองแดง 11
12 วัดกระโจมทอง สพป. สมุทรสาคร 62.80 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 78.66 เงิน 4
5 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 76.66 เงิน 5
6 อันนาลัย สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน 6
7 วัดกาหลง สพป. สมุทรสาคร 68 ทองแดง 7
8 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 64.66 ทองแดง 8
9 วัดบ้านไร่ สพป. สมุทรสาคร 63 ทองแดง 9
10 บ้านหนองหาดใหญ่ สพป. สมุทรสาคร 50 เข้าร่วม 10
11 วัดธรรมโชติ สพป. สมุทรสาคร 50 เข้าร่วม 10
12 วัดเจริญสุขาราม สพป. สมุทรสาคร 50 เข้าร่วม 10
13 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สพป. สมุทรสาคร 87.60 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 77.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 75.60 เงิน 4
5 วัดโพธิ์แจ้ สพป. สมุทรสาคร 71.20 เงิน 5
6 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 69.40 ทองแดง 6
7 เมืองสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 68.20 ทองแดง 7
8 วัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สมุทรสาคร 62.20 ทองแดง 8
9 วัดเจริญสุขาราม สพป. สมุทรสาคร 58.60 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง ชนะเลิศ
2 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 80.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดศิริมงคล สพป. สมุทรสาคร 79.40 เงิน 4
5 เทศบาลวัดโกรกกราก สพป. สมุทรสาคร 77.60 เงิน 5
6 วัดบางพลี สพป. สมุทรสาคร 75.20 เงิน 6
7 วัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 71.60 เงิน 7
8 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 69.60 ทองแดง 8
9 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 67.40 ทองแดง 9
10 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 67.40 ทองแดง 9
11 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ สพป. สมุทรสาคร 63.40 ทองแดง 11
12 วัดธรรมโชติ สพป. สมุทรสาคร 63.40 ทองแดง 11
13 วัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 753
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุสรณ์ศุภมาศ สพป. สมุทรสาคร 84.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีสุทธาราม สพป. สมุทรสาคร 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 82.66 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 95.60 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองกระทุ่มแบน สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง 4
5 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 85.60 ทอง 5
6 ประชินนุสรณ์ สพป. สมุทรสาคร 83.80 ทอง 6
7 วัดกาหลง สพป. สมุทรสาคร 83.80 ทอง 6
8 วัดใต้บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 80.40 ทอง 8
9 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 9
10 บ้านดอนไผ่ สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 89.60 ทอง ชนะเลิศ
2 สมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล สพป. สมุทรสาคร 77.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 95.25 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 81.25 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปลายคลองน้อย สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง 4
5 วัดกระโจมทอง สพป. สมุทรสาคร 76.33 เงิน 5
6 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 70.66 เงิน 6
7 วัดเจริญสุขาราม สพป. สมุทรสาคร 69.66 ทองแดง 7
8 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 65.33 ทองแดง 8
9 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 58.33 เข้าร่วม 9
10 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 57.66 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 314
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองกระทุ่มแบน สพป. สมุทรสาคร 90.80 ทอง ชนะเลิศ
2 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 80.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 80.40 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 81.20 ทอง 4
5 วัดบางพลี สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 5
6 วัดบางยาง สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 82.66 ทอง 4
5 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 5
6 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 81.66 ทอง 6
7 วัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สมุทรสาคร 79.66 เงิน 7
8 วัดโพธิ์แจ้ สพป. สมุทรสาคร 79.33 เงิน 8
9 วัดกาหลง สพป. สมุทรสาคร 78.66 เงิน 9
10 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 78.66 เงิน 9
11 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน 11
12 วัดใต้บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 74.66 เงิน 12
13 วัดธรรมโชติ สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองกระทุ่มแบน สพป. สมุทรสาคร 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 86.50 ทอง 4
5 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 85.50 ทอง 5
6 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 84.50 ทอง 6
7 วัดกาหลง สพป. สมุทรสาคร 83.50 ทอง 7
8 ประชินนุสรณ์ สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 8
9 บ้านดอนไผ่ สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 84.66 ทอง 4
5 วัดกาหลง สพป. สมุทรสาคร 80.66 ทอง 5
6 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 78.33 เงิน 6
7 วัดโพธิ์แจ้ สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 7
8 บ้านยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 75.33 เงิน 8
9 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 74.33 เงิน 9
10 วัดใต้บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 73.66 เงิน 10
11 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 73 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 93.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 93.66 ทอง ชนะเลิศ
2 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 331
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดใต้บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล สพป. สมุทรสาคร 89.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล สพป. สมุทรสาคร 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดโกรกกราก สพป. สมุทรสาคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง 4
5 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 5
6 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 6
7 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 7
8 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 79 เงิน 8
9 วัดกาหลง สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 9
10 วัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน 10
11 บ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน 11
12 วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 72 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 4
5 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 5
6 เทศบาลวัดโกรกกราก สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 5
7 วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 7
8 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 7
9 วัดกาหลง สพป. สมุทรสาคร 75 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดเจษฎาราม สพป. สมุทรสาคร 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 4
5 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง 5
6 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 6
7 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 6
8 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 8
9 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 9
10 วัดกาหลง สพป. สมุทรสาคร 75 เงิน 10
11 วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 73 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 4
5 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 5
6 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 78 เงิน 6
7 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรสาคร 71 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 400
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 86.99 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 75.67 เงิน 4
5 วัดโพธิ์แจ้ สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 379
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 84.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 784
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 396
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร 85.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 782
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน