สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือท้าวอู่ทอง  
2 ลานหน้าสพป.สุพรรณบุรี เขต 2  
3 ลานหน้าโรงเรียนวัดหนองตาสาม  
4 ศาลาการเปรียญวัดหนองตาสาม ชั้น 2  
5 หอประชุม โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย  
6 หอประชุมโรงยิมโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  
7 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  
8 ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  
9 ห้องวิชาการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  
10 ห้องโสตฯ โรงเรียนวัดหนองตาสาม  
11 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม  
12 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม  
13 โรงอาหาร โรงเรียนวัดหนองตาสาม  
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ โทรศัพท์ 094-4939995
นางบุปผา มณีจันทร์ โทรศัพท์ 099-2855193
Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]