งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 30 ต.ค. 2562 08.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 30 ต.ค. 2562 08.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 31 ต.ค. 2562 08.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 30 ต.ค. 2562 08.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 30 ต.ค. 2562 08.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โดมโรงเรียนวัดหนองตาสาม 31 ต.ค. 2562 08.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ห้องโสตฯ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 30 ต.ค. 2562 08.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ห้องโสตฯ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 31 ต.ค. 2562 08.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ลานหน้าสพป.สุพรรณบุรี เขต 2 30 ต.ค. 2562 08.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 30 ต.ค. 2562 08.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 30 ต.ค. 2562 08.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 31 ต.ค. 2562 08.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 30 ต.ค. 2562 08.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 30 ต.ค. 2562 08.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 31 ต.ค. 2562 08.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 30 ต.ค. 2562 08.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 31 ต.ค. 2562 08.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ โทรศัพท์ 094-4939995
นางบุปผา มณีจันทร์ โทรศัพท์ 099-2855193
Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]