งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ศาลาการเปรียญวัดหนองตาสาม ชั้น 2 29 ต.ค. 2562 08.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดหนองตาสาม ชั้น 2 29 ต.ค. 2562 08.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ศาลาการเปรียญวัดหนองตาสาม ชั้น 2 29 ต.ค. 2562 08.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 อาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม 29 ต.ค. 2562 08.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ศาลาการเปรียญวัดหนองตาสาม ชั้น 2 29 ต.ค. 2562 08.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดหนองตาสาม ชั้น 2 29 ต.ค. 2562 08.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ศาลาการเปรียญวัดหนองตาสาม ชั้น 2 29 ต.ค. 2562 08.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ โทรศัพท์ 094-4939995
นางบุปผา มณีจันทร์ โทรศัพท์ 099-2855193
Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]