งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 28 ต.ค. 2562 13.00 รายงานตัว เวลา 10.00 น. ห้องประชุมเล็ก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 28 ต.ค. 2562 13.00 รายงานตัว เวลา 10.00 น. ห้องประชุมเล็ก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 28 ต.ค. 2562 13.00 รายงานตัว เวลา 10.00 น. ห้องประชุมเล็ก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
-
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
-
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 28 ต.ค. 2562 13.00 รายงานตัว เวลา 10.00 น. ห้องประชุมเล็ก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 28 ต.ค. 2562 13.00 รายงานตัว เวลา 10.00 น. ห้องประชุมเล็ก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ โทรศัพท์ 094-4939995
นางบุปผา มณีจันทร์ โทรศัพท์ 099-2855193
Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]