สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 29 15 12 56 56 14 6 5 76
2 วัดทุ่งคอก 13 12 10 35 41 15 6 5 62
3 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 11 9 13 33 41 9 5 5 55
4 พลับพลาไชย 10 2 1 13 14 2 1 0 17
5 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 9 10 6 25 34 8 2 3 44
6 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 8 5 4 17 22 12 4 1 38
7 บ้านดอนตำลึง 7 0 5 12 13 6 1 1 20
8 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 6 8 3 17 24 4 4 2 32
9 วัดไผ่โรงวัว 5 4 2 11 14 4 0 4 18
10 บ้านหัววัง 4 7 2 13 11 9 6 5 26
11 วัดคีรีรัตนาราม 4 5 0 9 9 4 0 1 13
12 บ้านทุ่งดินดำ 4 2 2 8 9 6 2 3 17
13 วัดหนองตาสาม 4 0 0 4 4 0 0 1 4
14 วัดเขาพนมนาง 3 4 1 8 10 3 3 2 16
15 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 3 2 4 9 11 3 2 0 16
16 วัดใหม่สิทธาวาส 3 0 0 3 4 0 1 0 5
17 ปรีดาวิทย์ 2 5 5 12 20 9 8 2 37
18 วัดทองประดิษฐ์ 2 4 4 10 12 4 3 0 19
19 วัดจำปา 2 3 2 7 8 7 2 1 17
20 รัตนศึกษา 2 2 0 4 8 1 1 0 10
21 วัดรางบัวทอง 2 1 2 5 4 2 1 0 7
22 วัดสระด่าน 2 1 1 4 3 1 1 3 5
23 บ้านหนองจิกรากข่า 2 1 1 4 2 3 2 0 7
24 บ้านหนองสานแตร 2 1 0 3 9 2 0 3 11
25 วัดสระพังลาน 2 0 2 4 3 6 2 3 11
26 วัดดอนมะนาว 2 0 1 3 3 0 1 0 4
27 แม่พระประจักษ์ 2 0 0 2 5 2 5 6 12
28 วัดเขาพระ 2 0 0 2 2 0 1 0 3
29 วัดใหม่บำรุงธรรม 2 0 0 2 2 0 0 1 2
30 วัดทับกระดาน 1 4 4 9 16 6 3 5 25
31 วัดยางสว่างอารมณ์ 1 4 1 6 2 6 6 3 14
32 บ้านเขากำแพง 1 3 2 6 11 5 1 8 17
33 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1 3 2 6 9 4 2 2 15
34 วัดปทุมวนาราม 1 3 0 4 5 0 0 0 5
35 วัดหนองแจง 1 3 0 4 4 2 0 0 6
36 วัดดอนมะเกลือ 1 2 0 3 7 2 1 2 10
37 วัดไผ่ขาด 1 1 2 4 5 2 0 0 7
38 วัดโพธิ์ทองเจริญ 1 1 1 3 3 2 0 1 5
39 วัดบางสะแก 1 1 1 3 3 1 1 1 5
40 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 1 1 1 3 2 0 2 0 4
41 วัดท่าข้าม 1 1 0 2 2 0 3 0 5
42 วัดบ้านกรวด 1 1 0 2 2 0 0 0 2
43 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 0 1 4 1 2 0 7
44 วัดยางยี่แส 1 0 0 1 3 2 1 0 6
45 วัดใหม่นพรัตน์ 1 0 0 1 3 1 2 0 6
46 วัดนันทวัน 1 0 0 1 3 1 1 0 5
47 วัดเขาดีสลัก 1 0 0 1 3 0 0 0 3
48 บ้านโคกหม้อ 1 0 0 1 2 1 0 2 3
49 วัดไชยนาราษฎร์ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
50 บ้านเขาชานหมาก 1 0 0 1 2 0 0 1 2
51 บ้านดอนกลาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 บ้านหนองสลัดได 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 วัดใหม่ปทุมสูตร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 วัดใหม่พิบูลย์ผล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านหนองจิก 0 3 4 7 6 7 4 4 17
56 วัดบางบอน 0 2 1 3 3 4 0 5 7
57 บ้านจรเข้สามพัน 0 2 1 3 3 0 0 0 3
58 วัดปทุมสราวาส 0 2 0 2 3 4 0 0 7
59 วัดหนองหลุม 0 2 0 2 2 2 1 0 5
60 บ้านนเรศ 0 1 2 3 6 1 2 0 9
61 วัดสระยายโสม 0 1 1 2 7 3 0 0 10
62 รัตนไพศาล 0 1 1 2 4 1 1 4 6
63 อนุบาลเตือนจิตร 0 1 1 2 4 1 0 0 5
64 บ้านห้วยม้าลอย 0 1 1 2 4 0 0 0 4
65 สองพี่น้อง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
66 บ้านยมเบือ 0 1 1 2 1 3 0 0 4
67 วัดศรีเฉลิมเขต 0 1 0 1 5 1 0 0 6
68 วัดหนองยายทรัพย์ 0 1 0 1 2 2 2 1 6
69 วัดดอนสุโข 0 1 0 1 1 4 1 0 6
70 บ้านหนองแหน 0 1 0 1 1 2 0 0 3
71 วัดชีธาราม 0 1 0 1 1 1 1 4 3
72 วัดคีรีเจริญผล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
73 วัดทุ่งเข็น 0 1 0 1 1 0 2 0 3
74 วัดบ่อคู่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 วัดรางกร่าง 0 0 4 4 4 8 5 1 17
77 วัดหัวกลับ 0 0 2 2 4 4 1 2 9
78 วัดเทพพิทักษ์ 0 0 2 2 4 2 2 1 8
79 บ้านหนองวัลย์เปรียง 0 0 2 2 2 0 1 0 3
80 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 3 1 4 1 8
81 วัดสองพี่น้อง 0 0 1 1 2 2 0 1 4
82 วัดหนองหลอด 0 0 1 1 2 2 0 0 4
83 วัดโคกยายเกตุ 0 0 1 1 2 1 3 0 6
84 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
85 วัดจันทราวาส 0 0 1 1 1 3 2 1 6
86 วัดโภคาราม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
87 วัดคลองตัน 0 0 1 1 1 0 3 3 4
88 วัดหัวโพธิ์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
89 บ้านดอนพุทรา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 วัดเนินพระปรางค์ 0 0 1 1 0 3 1 0 4
91 วัดคณฑี 0 0 1 1 0 2 0 1 2
92 บ้านหนองกุฏิ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
93 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 0 0 1 1 0 1 1 0 2
94 วัดเวฬุวัน 0 0 1 1 0 0 2 1 2
95 บ้านหัวเขา 0 0 0 0 4 1 0 0 5
96 บ้านห้วยหิน 0 0 0 0 2 3 1 0 6
97 วัดบางสาม 0 0 0 0 2 2 1 0 5
98 บ้านสระหลวง 0 0 0 0 2 2 0 2 4
99 บ้านทะเลบก 0 0 0 0 2 1 3 1 6
100 วัดสำเภาทอง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
101 บ้านโป่งพรานอินทร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
102 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 0 0 0 0 1 5 1 1 7
103 วัดกลางบ้านดอน 0 0 0 0 1 4 3 2 8
104 วัดลาดประทุมทอง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
105 บ้านสระกระโจม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
106 วัดโคกสำโรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 อนุบาลวัดดงตาล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 บ้านโคกงูเห่า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
109 วัดท่ากุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
110 วัดท่าจัด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
111 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
112 บ้านบัวขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านสระบัวทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านสะพังกร่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านโคก 7 ลูก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 วัดย่านซื่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 วัดสระกร่างเจริญธรรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 อุภัยภาดาวิทยาลัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านบ่อสำราญ 0 0 0 0 0 2 1 2 3
120 บ้านหนองกระทู้ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
121 วัดพรสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 3 2
122 วัดกกม่วง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
123 เทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
124 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านหนองฝ้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านไผ่ตาโม้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านหนองเฝ้า 0 0 0 0 0 0 2 1 2
128 พานิชชีวอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
129 วัดดอนสงวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 วัดสระศรีเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 วัดสามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 บ้านรางโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 บ้านหนองกระดี่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 วัดห้วยคู้สามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 วัดโพธิ์เขียว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 174 158 136 468 618 280 157 137 1,055