สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 152
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์ทองเจริญ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยมเบือ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 4
5 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 71 เงิน 5
6 วัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 70 เงิน 6
7 บ้านหนองวัลย์เปรียง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 67 ทองแดง 7
8 บ้านเขากำแพง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 65 ทองแดง 8
9 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 61 ทองแดง 9
10 วัดท่าข้าม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 60 ทองแดง 10
11 วัดยางสว่างอารมณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 59.50 เข้าร่วม 11
12 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 51.50 เข้าร่วม 12
13 วัดสระพังลาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 50.50 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสระพังลาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขากำแพง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสานแตร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83.20 ทอง 4
5 บ้านเขากำแพง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83 ทอง 5
6 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81.60 ทอง 6
7 วัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.60 ทอง 7
8 บ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง 8
9 บ้านหนองจิกรากข่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
10 วัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
11 วัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
12 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสระด่าน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90.20 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขากำแพง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองสานแตร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86 ทอง 4
5 วัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.80 ทอง 5
6 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82.40 ทอง 7
8 บ้านนเรศ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81.20 ทอง 8
9 วัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78.80 เงิน 9
10 บ้านหนองจิกรากข่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
11 บ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
12 วัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสระพังลาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86.80 ทอง ชนะเลิศ
2 พลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81.20 ทอง 4
5 วัดกลางบ้านดอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81 ทอง 5
6 วัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 79 เงิน 6
7 บ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
8 บ้านหนองจิกรากข่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
9 บ้านหนองสานแตร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
10 วัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
11 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 พลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.40 ทอง 4
5 บ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
6 บ้านหนองจิกรากข่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขากำแพง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขากำแพง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 71.50 เงิน 4
5 บ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
6 บ้านหนองจิกรากข่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
7 วัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
8 วัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
5 บ้านหนองจิกรากข่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดยางสว่างอารมณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 61 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 169
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 89.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองแจง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง 4
5 บ้านเขากำแพง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82 ทอง 5
6 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง 6
7 บ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78 เงิน 7
8 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 8
9 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 75 เงิน 9
10 บ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 10
11 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 10
12 วัดยางสว่างอารมณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72 เงิน 12
13 บ้านหนองจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 71 เงิน 13
14 วัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 70 เงิน 14
15 วัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
16 วัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
17 วัดบางบอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งเข็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 014
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90.34 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขากำแพง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81.67 ทอง 4
5 วัดดอนมะเกลือ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81 ทอง 5
6 วัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 79 เงิน 6
7 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76.66 เงิน 7
8 บ้านหนองสานแตร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
9 วัดสระด่าน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดใหม่พิบูลย์ผล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนมะนาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์ทองเจริญ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่ง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองวัลย์เปรียง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระกระโจม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78 เงิน 4
5 วัดย่านซื่อ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 71 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางบอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขากำแพง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -
4 วัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง 5
6 วัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง 6
7 วัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 79 เงิน 7
8 วัดจันทราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดทองประดิษฐ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน