งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 เปิดลงทะเบียน นักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่
 ปิดระบบลงทะเบียน นักเรียน/ครู 
 ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ
 เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู
 จัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่
 ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่
 พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
21 สิงหาคม-28 สิงหาคม 2562 
28 สิงหาคม 2562 (18.30 น.)
29 สิงหาคม-30 สิงหาคม 2562
-
11-13 กันยายน 2562
หลังจากการแข่งขันแต่ละรายการเสร็จสิ้น        
30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
 
 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค
 แก้ไขเปลี่ยนตัว ตรวจสอบรายชื่อ ระดับภาค
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
 การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
1-16 พฤศจิกายน 2562                        
18-24 พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
7-9 ธันวาคม 2562
 
 กำหนดจัดการแข่งขัน สพป. สมุทรปราการ เขต 2
 ปฐมวัย
     สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
     กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562
 ภาษาต่างประเทศ
         สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
         กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
     กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562
 วิทยาศาสตร์ 
     สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
     กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี, หุ่นยนต์
     สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
     กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 12 - 13 กันยายน พ.ศ.2562
 การศึกษาพิเศษเรียนรวม
         สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนวัดหนามแดง
         กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562
 สุขศึกษาและพลศึกษา
     สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
     กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562
 ศิลปะ
     ดนตรี
          สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
          กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562
     นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
          สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9
          กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนวัดสลุด
          กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562
 คณิตศาสตร์
     สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
      กำหนดจัดการแข่งขัน : วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 90
จำนวนทีม 2,140
จำนวนนักเรียน 4,838
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,285
จำนวนกรรมการ 930
ครู+นักเรียน 8,123
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,053
ประกาศผลแล้ว 225/259 (86.87%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 17
เมื่อวาน 14
สัปดาห์นี้ 111
สัปดาห์ที่แล้ว 137
เดือนนี้ 88
เดือนที่แล้ว 49
ปีนี้ 1,874
ทั้งหมด 185,740