ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง สพป. ตราด 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) สพป. ตราด 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 66.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป. ตราด 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล สพป. ตราด 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) สพป. ตราด 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 44.50 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน