ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารดานุสรณ์ สพป. ตราด 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปะเดา สพป. ตราด 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนไสวนันทวิทย์ สพป. ตราด 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป. ตราด 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป. ตราด 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดช้างทูน สพป. ตราด 58 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. ตราด 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ตราด 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 36 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน