ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารดานุสรณ์ สพป. ตราด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดช้างทูน สพป. ตราด 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ตราด 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ สพป. ตราด 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม สพป. ตราด 58 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) สพป. ตราด 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. ตราด 38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป. ตราด 11 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน