ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) สพป. ตราด 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดตาพลาย สพป. ตราด 27 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) สพป. ตราด 11 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน