ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว สพป. ตราด 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 38 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป. ตราด 38 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนมารดานุสรณ์ สพป. ตราด 36 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 34 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 34 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. ตราด 30 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านไร่ป่า สพป. ตราด 24 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน