ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดช้างทูน สพป. ตราด 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก สพป. ตราด 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตราด 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป. ตราด 78 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน