ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุนันทาวิทยา สพป. ตราด 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลจุติพร สพป. ตราด 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) สพป. ตราด 83.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด 80.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) สพป. ตราด 80.50 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน