ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดฆ้อ สพป. ตราด 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางปรือ สพป. ตราด 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ สพป. ตราด 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด 80.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 66.67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง สพป. ตราด 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ สพป. ตราด 61.67 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน