ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ตราด 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเบ้า สพป. ตราด 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป. ตราด 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดช้างทูน สพป. ตราด 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน