ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 96.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมะนาว สพป. ตราด 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ตราด 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดแหลมหิน สพป. ตราด 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป. ตราด 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน